Kreativna Evropa, povezivanje i partnerstva – Rumunija i Srbija

Kreativna Evropa, povezivanje i partnerstva – Rumunija i Srbija

22/06/2015

Program predstavljanja rumunske kulturne scene i uspešnih projekata u kojima učestvuju rumunske organizacije u okviru programa Kreativna Evropa, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Magacin u Kraljevića Marka, 26. Jun 2015. godine

Gost Deska Kreativna Evropa Srbija: Bjanka Floarea, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Rumunija

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4, Beograd

26. jun 2015. godine u 12 časova

Magacin u Kraljevića Marka, Kraljevića Marka 4, Beograd

26. jun 2015. godine u 15 časova

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se finansiraju projekti u kulturi i pospešuje evropska kulturna saradnja. Stoga se jedan od glavnih uslova većine konkursa u okviru programa Kreativna Evropa odnosi na ostvarivanje partnerstava između organizacija koje deluju u različitim evropskim državama.

U cilju pospešivanja te saradnje i omogućavanja lakšeg pristupa inostranim partnerima, Desk Kreativna Evropa Srbija kontinuirano organizuje aktivnosti predstavljanja međunarodne kulturne scene. S tim u vezi, 26. juna 2015. godine, u Beogradu će biti organizovano predstavljanje rumunske kulturne scene i projekata u kojima učestvuju ustanove i organizacije iz Rumunije koje su dobile podršku programa Kreativna Evropa.

Beograd će posetiti rukovodilac Deska Kreativna Evropa Rumunija, Bjanka Floarea, i ona će govoriti o prioritetima i mogućnostima razvoja saradnje između ustanova i organizacija u kulturi iz Rumunije i Srbije.

Satnica programa

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

12.00 – 12.15 Predstavljanje programa Kreativna Evropa i Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrije Tadić, Desk Kreativna Evropa Srbija

12.15 – 13.45 Predstavljanje rumunske kulturne scene i projekata u kojima učestvuju organizacije iz Rumunije koje su dobile podršku programa Kreativna Evropa, Bjanka Floarea, Desk Kreativna Evropa Rumunija

13.45 – 14.15 Pitanja i diskusija

Magacin u Kraljevića Marka

15.00 – 15.45 Predstavljanje rumunske kulturne scene i projekata u kojima učestvuju organizacije iz Rumunije koje su dobile podršku programa Kreativna Evropa, Bjanka Floarea, Desk Kreativna Evropa Rumunija

15.45 – 16.00 Pitanja i diskusija