Monthly Archives: August 2015

Javni poziv Antene Deska Kreativna Evropa Srbija za podnošenje prijava za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“

31/08/2015

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“ 16. i 17. septembra 2015. godine. Tačna lokacija seminara biće naknadno objavljena.
Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

Na seminaru će se učesnici baviti idejama i konceptima projekata, administrativnim i finansijskim aspektima projekata, i aktivno će se analizirati i unapređivati predlozi projekata učesnika.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa i podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikcije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Pored osnovnog kriterijuma selekcije učesnika seminara – kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava, prioritet će imati predstavnici ustanova i organizacija koji dolaze iz gradova i opština sa prostora AP Vojvodine. Predstavnici drugih ustanova i organizacija moći će da učestvuju na seminaru ukoliko preostane slobodnih mesta. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na dvadeset i pet učesnika;

2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove ili organizacije;

3. Antena Deska Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave
Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

– Kratak opis ustanove / organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

Prijavu je potrebno dostaviti na internet adresu Antene Deska Kreativna Evropa Srbija – kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 11. septembra 2015. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje


Održan seminar „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje” u Centru za privredno tehnološki razvoj AP Vojvodine na Andrevlju

30/08/2015

Na seminaru za pripremu predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji je 16. i 17. septembra 2015. godine organizovan u Centru za privredni i tehnoholški razvoj AP Vojvodine na Andrevlju,učestvovalo je 25 predstavnika iz sedamnaest ustanova i organizacija iz Srbije. Među njima su bili predstavnici Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Organizacije Druid grupa iz Novog Sada, Organizacije Flow&etc iz Stare Pazove, Organizacije ARTRUST iz Subotice, Galerije Matice srpske iz Novog Sada, Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada, Papirnog pozorišta Kamisibaj iz Vršca, Udruženja Oktopus iz Beograda, Udruženja Kikinda Short iz Kikinde, Centra za promociju ljudskih i manjinskih prava i održivi razvoj „Human District“ iz Beograda, Centra za likovno obrazovanje, Šumatovačka 122 iz Beograda, Pozorišta Ujvideki Szinhaz iz Novog Sada, Udruženja građana Obrazovni impuls iz Bečeja, Gradske Biblioteke iz Pančeva, Opštinske narodne biblioteke „Veljko Petrović“ iz Žablja, Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina iz Novog Sada, Galerije Bel Art iz Novog Sada i Organizacije Etnofest iz Subotice.

Program seminara je obuhvatio predstavljanje Programa Kreativna Evropa sa posebnim fokusom na aktuelni konkurs za Evropske projekte saradnje, predstavljanje konkursne procedure i potrebne dokumentacije za apliciranje, razvoj ideje i koncepta projekata gde je bilo više reči o međunarodnoj strukturi i evropskoj dimenziji projekata, predavanja o kreativnim strategijama – odnosno o načinu kreiranja ideja za projekte u kulturi i umetnosti, upravljanje projektima,finansijsko planiranje i principe definisanja budžeta. Učesnici seminara imali su priliku da,kroz predstavljanje svojih projektnih predloga i aktivnu analizu i diskusiju sa predavačima,dobiju sugestije i konkretne saveteu cilju razrade i unapredjenja pojedinih projektnih elemenata, kako bi predloženi projekti što uspešnije odgovorili na ciljeve i prioritete Programa Kreativna Evropa.

Predavači na seminaru su bili članovi tima Antene Deska Kreativna Evropa Srbija Dragana Srećkov, Jovana Rapajić i Luka Kulić, kao i prof. dr Jovan Čekić sa Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda i Marija Popović.


Obuka u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka

30/08/2015

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će Desk Kreativna Evropa Srbija organizovati obuku za apliciranje na otvoreni konkurs Programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje, 1. i 2. oktobra 2015. godine u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4, Beograd.

Obuka je posvećena onim ustanovama/ organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurs za podršku projektima evropske saradnje.

Ljubazno molimo sve zainteresovane da do 30. septembra u 12 časova prijave svoje učešće na adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com i da u pismu navedu naziv ustanove/ organizacije, kao ime i prezime predstavnika ustanove/ organizacije.

Ustanove i organizacije mogu da prijave do dvoje predstavnika.

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u Zaprokulu!

Desk Kreativna Evropa Srbija


Desk Kreativna Evropa Srbija na seminaru u Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac“ u Nišu

29/08/2015

U okviru seminara „Biblioteke kao ključni izvor informacija o EU“, namenjen bibliotekama iz jugoistočne Srbije, predstavljene su mogućnosti koje program Kreativna Evropa pruža. Seminar je održan 15. septembra 2015. godine u Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac“ u Nišu, u organizaciji EU info kutka Niš, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

U skladu sa temom seminara, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstavio je procedure konkursa programa Kreativna Evropa, sa akcentom na mogućnosti biblioteka da svoje aktivnosti uključe u širi evropski kontekst, obezbeđujući na taj način značajana finansijska sredstva, kao i profesionalna partnerstva sa evropskim ustanovama i organizacijama. Još jednom je istaknuto da je za učešće u programu Kreativna Evropa najpre neophodna dobra projektna ideja, a ne znanje o administriranju projekata. Takođe, gostovanje rukovodioca Deska Kreativna Evropa Srbija na lokalnoj televiziji iskorišćeno je za ohrabrivanje ustanova i organizacija iz Nišada se prijave za učešće u programu Kreativna Evropa.

Na seminaru su predstavljene i aktivnosti kancelarija EU Info kutka Niš i EU Info centra Beograd, najtraženije evropske publikacije, i prezentovana je upotreba virtuelne biblioteke – EUBOOKSHOP. Isto tako, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa načinima apliciranja za sredstva iz IPA fonda – prekoganični programi (Bugarska-Srbija).


Vesti

Predstavljanje programa Kreativna Evropa na završnom događaju NEXT projekta, kolaborativne platforme za stvaranje mreže između poslovne, institucionalne i akademske zajednice

27/08/2015

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja obeležila je završetak projekta NEXT – kolaborativne platforme za stvaranje mreže između poslovne, institucionalne i akademske zajednice (Collaborative platform to support research and technology transfer), organizujući radionicu „Kreativne industrije – spoj tehnologije, kreativnosti i inovativnosti na putu razvoja.“

U plenarnom delu programa predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija prezentovali su program Kreativna Evropa, načine povezivanja sa potencijalnim partnerima na internacionalnom nivou i diskutovali o važnim pitanjima sa kojima se organizacije susreću prilikom konkurisanja. Takođe su okviru programa predstavljeni konkursi UNESKO-a i programa Horizont 2020.

NEXT kolaborativna platforma nastala je u okviru programa „Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007 – 2013“. Platformi mogu da pristupe svi koji žele da predstave svoje proizvode, usluge, radne procese i tehnologije, poboljšaju svoju poziciju na međunarodnom tržištu, stupe u kontakt sa preduzećima, istraživačko-razvojnim institucijama, finansijskim i vladinim organima i potencijalnim investitorima zainteresovanim za saradnju, te da istraže dostupne mogućnosti finansiranja i uključivanja u evropske projekte.


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija u Domu kulture Prijepolje

26/08/2015

U okviru programa likovne kolonije Mileševa, u novoj galeriji Doma kulture Prijepolje, Desk Kreativna Evropa Srbija predstavio je program učesnicima kolonije i lokalnim kulturnim operaterima. Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska, govorio je o programu Kreativna Evropa i važnim pitanjima u vezi sa podnošenjem projekata. Takođe u neformalnom delu programa razgovarano je sa predstavnicima lokalnih organizacija u kulturi o razvoju njihovih ideja i mogućnostima finansiranja projekata u oblasti kulture. U cilju povećanja broja učesnika iz Srbije, pospešivanju učešća i unapređenju saradnje organizacija iz manjih lokalnih sredina, Desk će nastaviti da organizuje prezentacije, seminare, obuke i druge edukativne aktivnosti kojima se prenose znanja i veštine neophodne za ostvarivanje podrške programa Kreativna Evropa.


Vesti

Javni poziv Deska Kreativna Evropa Srbija za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara

21/08/2015

Opis i cilj javnog poziva

Jedan od osnovnih zadataka Deska Kreativna Evropa je promocija prioriteta programa Kreativna Evropa, među kojima je i razvoj kreativne industrije. U tom smislu, Desk svojim aktivnostima nastoji da podstakne razvoj kreativnosti domaćih stvaralaca, da pokaže diverzitet kreativnih praksi u Srbiji, kao i da učestvuje u međunarodnoj afirmaciji i promociji stvaralaca iz Srbije.

Iz tog razloga, Desk Kreativna Evropa Srbija raspisuje javni poziv za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara.

Rezultat javnog poziva treba da bude izbor najuspešnijeg rešenja promotivnih materijala Deska, koja će biti producirana, prikazana na izložbi i korišćena u narednoj godini za potrebe Deska kao promotivni materijal.

Uslovi javnog poziva

Podnosioci predloga treba da osmisle vizuelno rešenje za jedan ili više odevnih predmeta (kape, šalovi, rukavice, ešarpe, majice, košulje, haljine itd) u visini od 40.000 dinara, a uslov je da se koristi logotip Deska Kreativna Evropa Srbija (štampa na materijalu, vez, pačvork i druge tehnike). No logo koncept logotipa prikladan je za osmišljavanje autentičnih i različitih dezena materijala (kombinacijom elemenata logotipa mogu se ostvariti različita vizuelna rešenja):
„Identitet Deska Kreativna Evropa Srbija je koncipiran kao vizuelizacija povezanosti, energije, jezičkih i dijakritičnih simbola i kulturnog diverziteta, koji kao celina formiraju dinamičnu i atmosferičnu sliku o mogućnostima koje Desk Kreativna Evropa Srbija kao organizacija može da pruži. Živahne i organske odaju utisak procesa, potencijala za ostvarenjem ideje, multimedijalnosti, umetnosti, dizajna i komunikacije, dozvoljavajući njihovo modularno kombinovanje kako bi izgradili različite oblike, time simbolišući nove kreacije, inventivnost i originalnost.“

U okviru zadatog budžeta moguće je predložiti izradu više različitih predmeta, kao i izradu više vizuelnih rešenja istog predmeta.

Pet najuspešnijih rešenja ostvariće novčana sredstva neophodna za realizaciju i njihovi autori biće promovisani u prezentacijama Deska Kreativna Evropa Srbija (izložba, FB, veb sajt, publikacije i dr).

Kriterijumi javnog poziva

Na javni poziv mogu da se jave pravna lica (modni i dizajn studio, udruženje građana, fakulteti, itd).
Kriterijumi za selekciju vizuelnih rešenja su:
1) Povezanost i prilagođenost vizuelnog rešenja sa konceptom i izgledom vizuelnog identiteta Deska Kreativna Evropa Srbija;
2) Inovativnost vizuelnog rešenja u odnosu na standardni izgled promotivnih materijala – promotivnih majica, kačketa itd;
3) Kvalitet predložene izrade (materijali, složenost šivenja);
4) Ekonomičnost rešenja (odnos kvalitet-kvantitet odevnih predmeta).

Podnošenje prijave

Predloge – vizuelna rešenja treba dostaviti do 30. septembra 2015. godine na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs, sa naznakom „Za Javni poziv Deska Kreativna Evropa za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara“.

Od dokumenata je potrebno dostaviti:
1) Pismo prijave na javni poziv (u slobodnoj formi) koje obavezno sadrži obrazloženje koncepta i naznaku o vrsti materijala i dimenzijama (do 1 stranice/ 500 reči) i broju odevnih predmeta/aksesoara koji bi se mogli realizovati u okviru datih novčanih sredstava, kao i o drugim relevantnim podacima;
2) Vizuelni prikaz odevnih predmeta (skica, crtež, vizuelna rešenja realizovana u softveru za dizajn i dr);
3) „Lična karta“ podnosioca predloga – dokument koji predstavlja osnovne informacije o ustanovi/organizaciji koja podnosi prijavu;
4) Biografiju/e autora (ukoliko je reč o zajedničkom autorstvu dva ili više autora potrebno je dostaviti biografiju svakog autora pojedinačno).

Procedura

Elementi logotipa Deska u rezoluciji za štampu mogu se preuzeti putem ovog linka.
Po pristiglim prijavama, komisija će izabrati do pet najboljih predloga, čija će izrada biti finansirana u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara odnosno 40.000,00 po izabranom predlogu.

Na osnovu jednog predloga realizacija odnosno produkcija podrazumeva izradu jednog ili većeg broja predloženih odevnih predmeta/aksesoara u zavisnosti od vrste odevnog predmeta/aksesoara i drugih relevantnih predloga.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni na internet prezentaciji Deska Kreativna Evropa Srbija. Producirani odevni predmeti / aksesoari biće izloženi na posebnom događaju Deska Kreativna Evropa Srbija – izložbi u novembru, a Desk će ih koristiti naredne godine u promotivne svrhe odnosno kao poklone značajnim saradnicima iz inostranstva.


Vesti

Održan sastanak u lokalnoj samoupravi grada Vranja

21/08/2015

Tokom trajanja 4. Svetskog dečijeg festivala animiranog filma „Zlatni puž“ u Vranju, na poziv direktorke Škole animiranog filma, Snežane Trajković, 12. avgusta 2015. godine održan je sastanak u lokalnoj samoupravi grada Vranja. Pored predstavnika gradske uprave, sastanku su prisustvovali direktori ustanova kulture kako bi se dodatno informisali o mogućnostima učešća u programu Kreativna Evropa. Na sastanku je ukazano na značaj produbljivanja postojeće saradnje lokalnih ustanova kulture sa inostranim partnerima, a razgovarano je i o diverzifikaciji izvora finansiranja, te različitim mogućnostima sufinansiranja uspešnih projekata u okviru programa Kreativna Evropa – od specijalizovanog konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, do finansijske podrške lokalne samouprave. |

Kako je demetropolizacija u polju kulture važan aspekt rada Deska Kreativna Evropa Srbija, osnovni cilj posete rukovodioca Deska bio je pružanje podsticaja za učešće ustanova kulture, ali i organizacija civilnog društva iz Vranja u programu Kreativna Evropa. Namera Deska Kreativna Evropa Srbija jeste da ukaže na mogućnosti razvoja programskih, organizacionih i finansijskih kapaciteta organizacija u kulturi putem ostvarivanja evropskih partnerstava u okviru programa Kreativna Evropa. Razvoj nacionalnog sistema kulture neodvojivo je vezan za razvoj manjih gradskih sredina i opština, a Desk Kreativna Evropa Srbija nastoji da aktivno pruži svoj doprinos u tom procesu.


Projekti evropske saradnje

Podržani projekti evropske saradnje u 2015. godini

15/08/2015

U okviru programa Kreativna Evropa (projekti evropske saradnje), u 2015. godini podržano je ukupno dvanaest projekata u čijoj realizaciji učestvuje jedanaest organizacija i ustanova iz Srbije. Među njima nalazi se i jedan lider projekta – Muzikološki institut SANU sa projektom Quantum music u kojem učestvuje i asocijacija New arts Center, kao i Centar za promociju nauke iz Beograda.

Dobitnici podrške za realizaciju projekata manjeg obima su i: Univerzitet umetnosti u Beogradu (projekat Rostrum+); Arheološki institu u Beogradu i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica (projekat Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia- Emona – Sirmium – Viminacium); Kuda.org (Aesthetic Education Expanded); Magnetic field B (projekat European Network for Contemporary Audiovisual Creation); No Borders Orchestra, Beograd (projekat Aghet – Die große Katastrophe).

Dobitnici podrške za realizaciju projekata većeg obima su: Univerzitet umetnosti u Beogradu (projekat NE©XT Accelerator); Darkwood, Beograd (projekat Europe Comics); Magnetic field B!, Beograd (projekat We are Europe).

Dosadašnje statistike uspešnosti (2014. i 2015. godina) naših ustanova i organizacija pokazuju da je Republika Srbija uspešno pozicionirana u odnosu na veliki broj zemalja, kako onih u regionu, tako i drugih evropskih država – sa trideset i jednim projektom nalazi se na desetom mestu, od ukupno trideset i osam zemalja.

Desk Kreativna Evropa Srbija se raduje uspehu organizacija i ustanova iz Srbije, raznovrsnosti oblasti koje projekti pokrivaju i želi dalji uspeh organizacijama i ustanovama iz Srbije. I ovom prilikom izražavamo spremnost za svaku vrstu pomoći u procesu konkurisanja naših ustanova i organizacija na konkursima u okviru programa Kreativna Evropa.


Književni prevodi

Književni prevodi: rezultati konkursa za 2015. godinu

15/08/2015

Objavljeni su rezultati otvorenog poziva za projekte Književnih prevoda u okviru programa Kreativna Evropa za 2015. godinu. Od 58 odobrenih projekata Srbija ponovo broji visok broj projekata od čak 6. To je drugi broj po visini odobrenih projekata, veći broj odobrenih projekat od 8 imaju samo Mađarska i Slovenija.

Odobreni su projekti sledećim aplikantima iz Srbije: Izdavačkoj kući Heliks za projekat Trans-Europe: a Literary Journey across the Continent; Izdavačkoj kući Clio za projekat Grail in school; Izdavačkoj kući Laguna za projekat Prometheus; Izdavačkom preduzeću Zavet za projekat Contemporary European Literature: Kaleidoscopic view; Izdavačkom Zavodu Forum za projekat TraN(ovi)S(ad)akció! iIzdavačkoj kući Dereta za projekat Alienation and Identity in Contemporary European Literature – 8 Books To Be Translated Into Serbian. Izdavači iz srbije ostvarili su ukupnu finansijsku podršku programa Kreativna Evropa od 278.502,6 evra što je takođe veći uspeh od prethodne godine. Srbija je ukupno podnela 20 projekata čime je takođe jedna od najaktivnijih zemalja kada je u pitanju konkurs Književnih prevoda – ispred se nalaze samo Španija sa 26 i Bugarska sa 24 podneta projekta. 

Ono što nas posebno raduje je što izdavači iz Srbije ostvaruju kontinuitet u apliciranju i uspešnosti kada je u pitanju konkurs Književnih prevoda i na ovaj način doprinose ideji o stalnom korišćenju programa Kreativna Evropa za razvoj izdavačke delatnosti.

Čestitamo svim uspešnim aplikantima i nadamo se da ćemo u narednim konkursima ostvariti još bolje rezultate.


Vesti

Javni poziv za podnošnje projekata u okviru Evropskih projekata Saradnje

09/08/2015

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje Programa Kreativna Evropa. Rok za dostavljanje projekata je sreda 07. oktobar 2015. godine u 12 časova.

 

U okviru ovog poziva možete konkurisati u dve kategorije:

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati na:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

 

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri apliciranju.


Vesti

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija na Evropskom filmskom festivalu Palić

03/08/2015

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Festivalom Evropskog Filma Palić, organizovala je promociju programa Kreativna Evropa, 20. jula 2015. godine sa početkom u 10 časova. u okviru Festivala tokom pratećih dnevnih događaja na velikoj terasi na Paliću. Prezentacija je bila namenjena učesnicima i posetiocima festivala kao i medijima koji prate dešavanja na Festivalu.

U živoj festivalskoj atmosferi, posetioci, učesnici i predstavnici medija mogli su da se upoznaju sa programom Kreativna Evropa i da saznaju koje su mogućnosti u okviru javnih poziva za podnošenje projekata kada je u pitanju najveći evropski fond za projekte kulture.

U okviru obraćanja medijima, Luka Kulić je u razgovoru sa moderatorom Ivanom Aranđelovićem razgovarao o dosadašnjim uspesima aplikanata iz Srbije mogućnostima za finansiranje projekata iz oblasti kulture u narednim otvorenim pozivima u okviru programa Kreativna Evropa.

Predstavljanje programa Kreativna Evropa na Info štandovima predstavlja redovnu promotivnu aktivnost Antene Deska KE Srbija sa kojom ostvaruje veću vidljivost programa Kreativna Evropa i aktivnosti kancelarije, i takođe ostvaruje saradnju sa važnim kulturnim manifestacijama u zemlji.

Info štand i prezentaciju programa Kreativna Evropa su održali članovi tima Antene Deska KE Srbija – Luka Kulić, Jovana Rapajić i Dragana Srećkov. Deljeni su promotivni materijali programa Kreativna Evropa i razgovarano je sa pojedincima o mogućnostima finansiranja projekata iz oblasti kulture.


Archives