Javni poziv Deska Kreativna Evropa Srbija za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara

Javni poziv Deska Kreativna Evropa Srbija za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara

21/08/2015

Opis i cilj javnog poziva

Jedan od osnovnih zadataka Deska Kreativna Evropa je promocija prioriteta programa Kreativna Evropa, među kojima je i razvoj kreativne industrije. U tom smislu, Desk svojim aktivnostima nastoji da podstakne razvoj kreativnosti domaćih stvaralaca, da pokaže diverzitet kreativnih praksi u Srbiji, kao i da učestvuje u međunarodnoj afirmaciji i promociji stvaralaca iz Srbije.

Iz tog razloga, Desk Kreativna Evropa Srbija raspisuje javni poziv za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara.

Rezultat javnog poziva treba da bude izbor najuspešnijeg rešenja promotivnih materijala Deska, koja će biti producirana, prikazana na izložbi i korišćena u narednoj godini za potrebe Deska kao promotivni materijal.

Uslovi javnog poziva

Podnosioci predloga treba da osmisle vizuelno rešenje za jedan ili više odevnih predmeta (kape, šalovi, rukavice, ešarpe, majice, košulje, haljine itd) u visini od 40.000 dinara, a uslov je da se koristi logotip Deska Kreativna Evropa Srbija (štampa na materijalu, vez, pačvork i druge tehnike). No logo koncept logotipa prikladan je za osmišljavanje autentičnih i različitih dezena materijala (kombinacijom elemenata logotipa mogu se ostvariti različita vizuelna rešenja):
„Identitet Deska Kreativna Evropa Srbija je koncipiran kao vizuelizacija povezanosti, energije, jezičkih i dijakritičnih simbola i kulturnog diverziteta, koji kao celina formiraju dinamičnu i atmosferičnu sliku o mogućnostima koje Desk Kreativna Evropa Srbija kao organizacija može da pruži. Živahne i organske odaju utisak procesa, potencijala za ostvarenjem ideje, multimedijalnosti, umetnosti, dizajna i komunikacije, dozvoljavajući njihovo modularno kombinovanje kako bi izgradili različite oblike, time simbolišući nove kreacije, inventivnost i originalnost.“

U okviru zadatog budžeta moguće je predložiti izradu više različitih predmeta, kao i izradu više vizuelnih rešenja istog predmeta.

Pet najuspešnijih rešenja ostvariće novčana sredstva neophodna za realizaciju i njihovi autori biće promovisani u prezentacijama Deska Kreativna Evropa Srbija (izložba, FB, veb sajt, publikacije i dr).

Kriterijumi javnog poziva

Na javni poziv mogu da se jave pravna lica (modni i dizajn studio, udruženje građana, fakulteti, itd).
Kriterijumi za selekciju vizuelnih rešenja su:
1) Povezanost i prilagođenost vizuelnog rešenja sa konceptom i izgledom vizuelnog identiteta Deska Kreativna Evropa Srbija;
2) Inovativnost vizuelnog rešenja u odnosu na standardni izgled promotivnih materijala – promotivnih majica, kačketa itd;
3) Kvalitet predložene izrade (materijali, složenost šivenja);
4) Ekonomičnost rešenja (odnos kvalitet-kvantitet odevnih predmeta).

Podnošenje prijave

Predloge – vizuelna rešenja treba dostaviti do 30. septembra 2015. godine na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs, sa naznakom „Za Javni poziv Deska Kreativna Evropa za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara“.

Od dokumenata je potrebno dostaviti:
1) Pismo prijave na javni poziv (u slobodnoj formi) koje obavezno sadrži obrazloženje koncepta i naznaku o vrsti materijala i dimenzijama (do 1 stranice/ 500 reči) i broju odevnih predmeta/aksesoara koji bi se mogli realizovati u okviru datih novčanih sredstava, kao i o drugim relevantnim podacima;
2) Vizuelni prikaz odevnih predmeta (skica, crtež, vizuelna rešenja realizovana u softveru za dizajn i dr);
3) „Lična karta“ podnosioca predloga – dokument koji predstavlja osnovne informacije o ustanovi/organizaciji koja podnosi prijavu;
4) Biografiju/e autora (ukoliko je reč o zajedničkom autorstvu dva ili više autora potrebno je dostaviti biografiju svakog autora pojedinačno).

Procedura

Elementi logotipa Deska u rezoluciji za štampu mogu se preuzeti putem ovog linka.
Po pristiglim prijavama, komisija će izabrati do pet najboljih predloga, čija će izrada biti finansirana u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara odnosno 40.000,00 po izabranom predlogu.

Na osnovu jednog predloga realizacija odnosno produkcija podrazumeva izradu jednog ili većeg broja predloženih odevnih predmeta/aksesoara u zavisnosti od vrste odevnog predmeta/aksesoara i drugih relevantnih predloga.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni na internet prezentaciji Deska Kreativna Evropa Srbija. Producirani odevni predmeti / aksesoari biće izloženi na posebnom događaju Deska Kreativna Evropa Srbija – izložbi u novembru, a Desk će ih koristiti naredne godine u promotivne svrhe odnosno kao poklone značajnim saradnicima iz inostranstva.