Desk Kreativna Evropa Srbija na seminaru u Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac“ u Nišu

Desk Kreativna Evropa Srbija na seminaru u Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac“ u Nišu

29/08/2015

U okviru seminara „Biblioteke kao ključni izvor informacija o EU“, namenjen bibliotekama iz jugoistočne Srbije, predstavljene su mogućnosti koje program Kreativna Evropa pruža. Seminar je održan 15. septembra 2015. godine u Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac“ u Nišu, u organizaciji EU info kutka Niš, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

U skladu sa temom seminara, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstavio je procedure konkursa programa Kreativna Evropa, sa akcentom na mogućnosti biblioteka da svoje aktivnosti uključe u širi evropski kontekst, obezbeđujući na taj način značajana finansijska sredstva, kao i profesionalna partnerstva sa evropskim ustanovama i organizacijama. Još jednom je istaknuto da je za učešće u programu Kreativna Evropa najpre neophodna dobra projektna ideja, a ne znanje o administriranju projekata. Takođe, gostovanje rukovodioca Deska Kreativna Evropa Srbija na lokalnoj televiziji iskorišćeno je za ohrabrivanje ustanova i organizacija iz Nišada se prijave za učešće u programu Kreativna Evropa.

Na seminaru su predstavljene i aktivnosti kancelarija EU Info kutka Niš i EU Info centra Beograd, najtraženije evropske publikacije, i prezentovana je upotreba virtuelne biblioteke – EUBOOKSHOP. Isto tako, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa načinima apliciranja za sredstva iz IPA fonda – prekoganični programi (Bugarska-Srbija).