European Creative Hubs Network

European Creative Hubs Network

15/09/2015

British Council, Ujedinjeno kraljevstvo
Factoria Cultural, Španija
EBN innovation network, Belgija
Creative Edinburgh, Ujedinjeno kraljevstvo
bios, Grčka
Betahaus, Nemačka
Roco, Ujedinjeno kraljevstvo
Nova Iskra Kreativni hab, Srbija

IDEJA

Ovaj projekat je nastao sa idejom da se pomogne kreativnim habovima iz Evrope da se povežu i sarađuju.

ZAŠTO (SMO URADILI OVAJ PROJEKAT)

Poslednjih deset godina postalo je evidentno da se dešavaju neke nove inicijative u domenu kreativnih industrija. Potaknuti različitim ekonomskim i društvenim okolnostima u svojim okuženjima, kreativci iz različitih domena počeli se da se udružuju i kreiraju prostore u kojima sarađuju, stvaraju i promišljaju. Ovi prostori i inicijative predstavljali su začetke onoga što danas nazivamo kreativnim habovima. Dok se mapa habova u Evropi širila, postalo je jasno da je važno zastati, analizirati, definisati njihove specifičnosti, ali i razumeti potrebe ovih novih hibridnih organizacija i prostora. Osetila se potreba za kreiranjem modela i strategija koje će pomoći njihovom daljem razvoju. Ovaj projekat je zamišljen sa ciljem da se odgovori na ove probleme i izazove.

KAKO (SMO REALIZOVALI PROJEKAT)

Projekat je ralizovan kroz nekoliko programskih aktivnosti:

 1. Organizacija tri međunarodna foruma u Beogradu (Septembar 2016.), Atini (Januar 2017.) i u Šefildu (Novembar 2017.). Svaki od foruma se kroz raznolike formate, razgovore, prezentacije, predavanja i publikacije bavio nekom od važnih tema u okviru sektora kreativnih habova:
• Kolaborativne organizacije i prostori
• Razvoj i inovacija
• Izazovi kolaborativne ekonomije

 2. Dvogodišnji projekat ECHN je uspešno završen u aprilu 2018. godine, dok je poslednja aktivnost bio ECHN Campus u Briselu krajem januara 2018. Nakon završetka projekta, grupa habova aktivno radi na uspostavljanju ove mreže kao zvanično pravno lice, koje će nastaviti misiju projekta i osnaživati aktere eko-sistema kreativnih habova u narednim godinama. Nova Iskra je aktivni učesnik svih pomenutih procesa.

 3. Osmišljavanje specijalnog programa razmene – P2P shema, koji je zamišljen kao program koji bi podržao mobilnost menadžera u okviru habova sa ciljem direktnog povezivanja sa kolegama u drugim zemljama kako bi se razmena iskustava i znanja podigla na viši nivo, i obezbedile bolje prilike za razvoj partnerskih programa i projekata.