Quantum music

Quantum music

26/10/2015

Muzikološki institut SANU, Beograd
Asocijacija New arts Center, Novi Sad
Centar za promociju nauke, Beograd

Projekat Kvantna muzika (Quantum Music) istražuje povezanost između svetova umetnosti i kvantne fizike putem kreiranja novog muzičkog (i) naučnog žanra – kvantne muzike. Dok stvaramo nove zvučne svetove, nadovezujemo se na tradiciju elektronske muzike u evropskoj popularnoj kulturi, koja je poslednjih decenija potpomognuta razvojem digitalne tehnologije, a koja je omogućila demokratizaciju kulture i dostupnost instrumenata i drugih muzičkih alatki. Naše istraživanje će dovesti do potpuno novog načina poimanja, recepcije i analize muzike, njene istorije, kao i mnogih segmenata realnog sveta koji nas okružuje. Ovaj projekat će omogućiti razmenu i mobilnost umetnika širom Evrope, kao i kulturnih i naučnih poslenika koji će sarađivati na različitim nivoima ovog projekta – bilo da je reč o produkciji, istraživanju, obrazovnim aktivnostima ili uključivanju publike. Projekat obuhvata originalne aktivnosti koje uključuju različite slojeve publike: omladinu (putem eksperimentisanja sa novim instrumentima i zanimljivim interaktivnim konzolama i uređajima, ali i putem otvaranja prostora za kreativno izražavanje), zatim, osobe sa posebnim potrebama (putem dizajniranja novog digitalnog interfejsa zasnovanog na biofidbeku i DML tehnologiji reprodukcije zvuka, koja transponuje rezultate projekta u medije dostupne osobama oštećenog sluha). Cilj projekta jeste da pobudi interesovanje različitih sponzora – proizvođača audio opreme i muzičkih instrumenata, koji će proširiti svoj asortiman inovativnim kvantnim instrumentima i opremom, te ovim putem proširiti i razviti tržište i izvan granica Evropske unije. Naša je inovativna zamisao da koristimo dva hibridna klavijaturna instrumenta specijalno dizajnirana za ovaj projekat i da proučavamo kvantno-akustički odgovor dok “sviramo atomima”. Pored toga što ćemo na ovaj, potpuno nov način, pristupiti najznačajnijim ostvarenjima kako klasične tako i popularne muzike, pružićemo priliku kompozitorima širom sveta da komponuju nova, premijerna ostvarenja za hibridne instrumente. Inovativni i originalni projekat Kvantna muzika predstavlja mali, ali hrabar korak napred u istraživanju zvuka, muzike, umetnosti, sveta u kojem živimo i materije od koje smo svi sačinjeni.