Aghet – The Great Catastrophy

Aghet – The Great Catastrophy

26/10/2015

No borders orchestra, Beograd

Na turskom jeziku izraz ağıt koristi se da označi lelek, glasovnu ekspresiju oplakivanja.

Međutim, sve do danas ne postoji opšteprihvaćen naziv za ono što se dogodilo Jermenima na prostoru današnje Turske u drugoj deceniji XX veka kao ni za niz događaja koji su se odvijali od 24. aprila 1915. godine. Pre nego što su Ujedinjene nacije definisale izraz „genocid“1948. godine, jermenski autori nazivali su protivzakoniti progon svog naroda iz Turske Aghet – katastrofa.

Procenjuje se da su masakri i marševi smrti u Osmanskom carstvu odveli u smrt do jedan i po milion Jermena. Kao najvažniji saveznik Turske tokom Prvog svetskog rata, Nemačko carstvo je takođe bilo upleteno u ove protivzakonite akte: Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke smatralo je prikladnim da zanemari izveštaje o deportaciji i napadima od strane Mladoturskog pokreta. Neki nemački službenici su čak imali aktivnu ulogu u zločinima nad jermenskom populacijom.

Danas većina istraživača posmatra događaje iz 1915. godine kao prvo sistematsko uništavanje naroda koje je služilo kao šablon za sve potonje etnički motivisane kampanje uništenja i mržnje, a koji su aktuelni i danas. Bilo da govorimo i svoj pogled usmerimo na Holokaust, Kambodžu, Ruandu ili bivšu Jugoslaviju, te Darfur ili nemire u Istočnom Timoru, u pozadini nasilja su motivi kulturne ili verske prirode.

Zato što je geopolitička scena i dalje nepredvidiva, Aghetima za cilj da donese mnogo više od jednog sofisticiranog umetničkog čina komemoracije. Naime, projekat će težiti interakciji sa publikom kroz otvoren i nepristrasan dijalog čiji će zaključci prevazilaziti ograničenja koncertne dvorane.

Ova jedinstvena inicijativa, koja će se poklapati sa stogodišnjicom od početka deportacija, uključuje i spajanje  muzičara i kompozitora iz Jermenije, Turske i Nemačke, ne samo u znak sećanja na događaje iz 1915. godine već i da bi se iskoristila prilika za nastanak novog zajedničkog početka. Zajedno sa njihovim saradnicima iz Jermenije i Turske, simfonijski orkestar „Dresdner Sinfoniker“ napravio je koncetni projekat „Aghet“kao impresivni čin pomirenja koji pokazuje budući put u bavljenju posledicama konflikata širom sveta.

Za miroljubivi svet rođen iz ruina prošlosti.

Sledeći projekte „Hasretim“i „Dede Korkut“, „Aghet“je treći i poslednji deo trilogije u kojoj se simfonijski orkestar „Dresdner Sinfoniker“ bavi istorijom i kulturom Anadolije i Kavkaskog regiona razmatrajući koncepte njihove kulturne pozadine i identiteta. U opisanom muzičkom istraživanju ovog regiona susreću se orijentalno sa zapadnjačkim, koji ovo podneblje menjaju i prožimaju se jedno drugim, i čija se regionalna važnost, kao kulturnog mosta, nikada ne može previše naglasiti.

„Aghet“– Katastrofa kao prilika za novi početak. U slobodi umetnosti leži moć kojom se stvara nova putanja. Zajedničko sećanje kao odskočna daska za bolju budućnost.