ARCHEST: Edukacija posetilaca arheoloških lokaliteta duž rimskog puta Akvileja-Emona-Sirmijum-Viminacijum

ARCHEST: Edukacija posetilaca arheoloških lokaliteta duž rimskog puta Akvileja-Emona-Sirmijum-Viminacijum

26/10/2015

Arheološki institut, Beograd
Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica

Projekat ARCHEST Edukacija posetilaca arheoloških lokaliteta duž rimskog puta Akvileja-Emona-Sirmijum-Viminacijum (Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium) predstavlja nastavak projekta T-PAS kofinansiranog od strane programa CULTURE 2007-2013 i okuplja institucije iz Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Pored Fondacije Akvileja (Fondazione Aquileia) koja je vodeći partner, u projekat su uključeni Muzej i galerije mesta Ljubljane (Muzej in Galerije Mesta Ljubljane), Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica i Arheološki institut Beograd.

Osnovni cilj projekta je prezentacija četiri izuzetno važna arheološka nalazišta iz rimskog perioda (Akvileja, Emona, Sirmijum i Viminacijum) kroz izradu 3D rekonstrukcija i uz uvođenje tehnologije proširene stvarnosti (augmented reality) koji bi posetiocima bliže dočarali izgled naselja u antičko vreme. Naime, na taj način se informacije iz realnog sveta kombinuju sa kompjuterskim sadržajem i objedinjene prikazuju na ekranu računara, tablet računara ili mobilnog telefona. U okviru projekta predviđena je izrada detaljne studije istorijskih podataka i arheoloških istraživanja koja bi poslužila kao osnova za izradu 3D rekonstrukcija. U planu su i pripreme izložbi fotografija lokaliteta na trasi puta od Akvileje do Crnog mora i organizovanje poseta arheološkim nalazištima obuhvaćenim izradom 3D rekonstrukcija u skladu sa audience development strategijom. U okviru predviđeni su arheološki dani sa serijom predavanja i obrazovno-pedagoškim radionicama namenjenim učenicima viših razreda osnovnih i srednjih škola sa ciljem da im se na popularan način približe arheologija i istorija.

Posebni ciljevi projekta su promovisanje znanja i korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija u sektoru kulturnog nasleđa, zatim umrežavanje arheoloških lokaliteta od Italije do Crnog mora i promocija audience development strategije pri čemu bi posebna pažnja bila posvećena mladim ljudima i osobama sa posebnim potrebama…

U ceo projekat će, pored stručnjaka iz institucija koji su nosioci, biti uključen i veći broj istraživača i eksperata za pojedina pitanja kojima se projekat bavi, ali i šira publika koji bi uzela aktivno učešće kroz upoznavanje sa kulturnom baštinom ovog dela Evrope.