Europe Comics

Europe Comics

26/10/2015

Izdavačka kuća Darkwood, Beograd

Projekat Europe Comics se sastoji u stvaranju evropskog digitalnog kataloga sastavljenog od originalnih autorskih stripova nastalih širom kontinenta, prevedenih na engleski.

Osnovni cilj projekta je da se omogući šira rasprostranjenost evropskih dela Devete umetnosti putem digitalne tehnologije i univerzalno prepoznatljivog jezika. Na taj način, omogućava se izdavačkim kućama iz Evrope da prikažu radove domaćih autora ne samo izvan granica njihovih zemalja, već izvan granica Evrope, dopirući do tržišta koja nisu dovoljno upoznata sa radovima evropskih autora, kao što su SAD i Daleki istok, čime bi se doprinelo proširenju baze čitalaca, ali i stvaranju novih mogućnosti za ugovaranje prava na licence i adaptacije.

Uloga Darkwooda, kao partnera u projektu, je da napravi selekciju, obezbedi originalne materijale domaćih autora i prevede ih na engleski jezik, dok je za tehničku pripremu i plasman kao e-comics, marketing i distribuciju zadužen nosilac projekta, agencija sa sedištem u Francuskoj – Mediatoon. Projekat Europe Comics je uspešno konkurisao u okviru programa Еuropean Cooperation Projects. Trajanje projekta je 48 meseci.