Next accelerator

Next accelerator

26/10/2015

Univerzitet umetnosti u Beogradu

„NE©XT Accelerator“: Stvara transnacionalne puteve koji imaju za cilj pokretanje međunarodne karijere za generacije talentovanih umetnika u usponu, omogućavajući im da žive od kreativnog rada. Ovako kulturni inkubatori postaju više preduzetnički nastrojeni, inovativni i transnacionalni. Pospešujući transnacionalnu mobilnost i preduzetničke mogućnosti za učenje za diplomirane umetnike, predavače umetnosti i kustose. Slaveći najnovije umetničko stvaralaštvo, prevazilaze se okviri matičnih disciplina, žanrova, medijuma i publike. Namera nam je da spojimo mlade umetnike sa bitnim ljudima u kulturi i kreativnom radu, sektorima i preduzećima. Promovišemo nacionalni i evropski kulturni i kreativni sektor kao pokretač ekonomske i društvene inovacije. Formirajući tri aspekta NEU/NOW festivala,  koji je važan evropski kulturni događaj prikazuju se najbolji radovi skoro diplomiranih umetnika. Saradnja sa forumom Prix Europa iz Berlina, muzejem fotografije „Foam“, „Southbank“ centrom iz Londona i sajmom „Art Basel“predstavlja nova područja razvoja za NEU/NOW umetnike na kojima mogu da prikažu svoje radove. Razvijajući „Digital Support Interface“ koji NEU/NOW alumnistima pruža jedinstvene prilike da prikažu svoj rad, a privlači pažnju međunarodnih kustosa, direktora, poslovnih ljudi i drugih kulturnih aktera. Program „Incubator“ istražuje kulturne kreativne inkubatore, testira inovativne modele i pokreće Mrežu za podršku (Support Network), čime prakse inkubacije postaju inovativne i transnacionalne. Teme projkta koje se ponavljaju: „trening o međunarodnoj karijeri“, „inovativna inkubacija“, „preduzetništvo u kulturi“, „novi poslovni modeli“, „pristup finansijama i crowd funding“ i „novi načini posmatranja kreativnosti i publike“ pretvaraju se u formate za trening stvarajući privlačan ambijent za učenje i razmenu. Projekat vodi Evropska liga instituta za umetnost – ELIA (European League of Institutes of the Arts), u saradnji sa evropskim organizacijama za visoko umetničko obrazovanje i partnerima iz četrnaest zemalja, predstavljajući preko hiljadu institucija i milion umetnika u usponu. Ključni događaji odvijaće se u Bazelu, Firenci, Amsterdamu i Briselu.