Rostrum+

Rostrum+

26/10/2015

Univerzitet umetnosti u Beogradu

„Rostrum+“ je projekat koji za cilj ima preispitivanje načina povezivanja savremene muzike sa publikom putem radio mreže kroz istraživanje novih strategija za razvoj publike, promociju nove muzike, poboljšanje veština profesionalaca na radiju i podsticanje saradnje među muzičarima, institucijama za visoko muzičko obrazovanje, kao i radiodifuznim kompanijama u Evropi i šire. Odskočna daska za ovaj projekat je Međunarodna tribina kompozitora – MTK (International Rostrum of Composers), događaj koji se organizuje svake godine i spaja oko četrdeset delegata nacionalnih radiodifuznih kompanija. Gradeći na već postojećoj osnovi, projekat će uvesti nove aktivnosti koje se povezuju sa drugim operatorima u ovom žanru, gde će krajnji cilj biti širenje i trajni razvoj – održavanje sektora savremene muzike u Evropi i šire.

U ovu svrhu, Međunarodni muzički savet (International Music Council) sarađivaće sa tri javna nacionalna radija, tri institucije za visoko muzičko obrazovanje, jednom evropskom kulturnom mrežom i dva kulturna prostora kako bi MTK proširila svoje granice. Da bismo ostvarili svoje ciljeve i obratili se svim ciljnim grupama neophodnim za ovaj poduhvat, projekat „Rostrum+“ uključuje raznovrsne aktivnosti:

• Listen: niz sesija slušanja za nacionalne javne radio stanice
• Live!: niz od trinaest koncerata koje izvode studenti
• Create: sufinansiranje šest kompozitora
• Forum: niz aktivnosti biće sproveden kako bi se povećao kapacitet radio producenata da se nose sa novim izazovima, istražuju mogućnosti i razvijaju rešenja.
• Lab: jedinstvena nova aktivnost u kojoj će radio producenti biti pozvani da eksperimentišu sa inovativnim pristupima u predstavljanju savremenih kompozicija javnosti koji će im takođe omogućiti da sa njom stupaju u interakciju.
• Edu: akademski trening, koncerti uživo i sastanci sa kompozitorima i profesionalcima iz radija i koncertnih dvorana u cilju razvoja dinamičke veze sa budućim muzičarima.

Zvanična prezentacija projekta: www.rostrumplus.net