We are Europe

We are Europe

26/10/2015

Magnetic Field B (Resonate festival), Beograd

„We are Europe“ projekat saradnje osam festivala – foruma koji nastoji da promoviše elektronsku, nezavisnu, digitalnu i vizuelnu kulturu u Evropi. Ovaj projekat odvijaće se tri godine i sastojaće se od dva dela: umetničkog i profesionalno-političkog dela. Svaki od saradnika predložiće program za svojih sedam partnera kao deo njihovih festivala: pedesetšest tematski definisanih scena, umetničke pozadine, cartes blanches programe, koncerte, nastojeći da se instalacijama predstavi snažan kulturni diverzitet unutar same umetničke i kulturne scene,  praveći ravnotežu između vodećih i mladih umetnika u usponu, na taj način mešajući lokalne – nacionalne, evropske i svetske umetnike što će dovesti do važnog interkulturnog dijaloga među njima. Pozvani festival biće kustos programa, scene ili projekta. Evropski umetnici će biti izlagani a umetnički pravac svakog saradnika biće vrednovan i predstavljen lokalnoj publici koja će promovisati gostujući evropski događaj kako bi se razvila njegova publika i prepoznatljivost, šireći njegov identitet i kulturu kroz čitavu Evropu. Takođe, ideja je predstaviti mlade talentovane umetnike evropskoj publici i dovesti ove nove umetnike na scenu najvećih međunarodnih festivala kroz jaku profesionalnu vidljivost i podršku partnerskih festivala. Cilj profesionalne komponente „We are Europe“ projekta je podsticanje mobilnosti ideja i stvaranje političke svesti u Evropi kroz konferencije i debate koje će organizovati svaki partnerski događaj. Dvadesetčetiri profesionalna foruma biće održana tokom tri godine saradnje sa fokusom na strategije obnove i kulturne politike u Evropi, redefinisanje preduzetništva u kulturi i kroz ulogu kulture u gradovima sutrašnjice.