Monthly Archives: November 2015

Nastavak saradnje sa Deskom Kreativna Evropa Rumunija

25/11/2015

Budući da je razvoj publike jedna od ključnih tema programa Kreativna Evropa, Desk Kreativna Evropa Rumunija organizovao je događaj pod nazivom Focus on Audience Development: Theory and Practice Perspectives at European Level, 20. i 21. novembra 2015. u Impact habu Bukurešt http://www.impacthub.ro/.

Na razgovoru su i o uspešnim inicijativama i projektima, te različitim iskustvima i perspektivama razvoja publike na evropskom nivou govoril predstavnici deskova Kreativna Evropa Velika Britanija (Christoph Jankowski), Bugarska (Vesela Kontakova) i Srbija (Dimitrije Tadić), kao i rumunski eksperti iz oblasti kulturne politike i profesionalci u kulturi, a među njima Marian Popescu, stručnjak u polju izvođačkih umetnosti, Raluca Bem Neamu, muzeološkinja i menadžerka u kulturi i Raluca Iacob iz organizacije CubicMetre – Resources for Culture Association.

“Želimo da čujemo na koji način organizacije privlače, povećavaju, diversifikuju i uključuju publiku u svoje dugoročne aktivnosti. Takođe, hoćemo da promovišemo i razvijemo svest o konceptu razvoja publike, i to u njegovim kompleksnim i različitim značenjima, kao i najbolje inovativne prakse, da bismo podstakli što uspešnije učešće domaćih operatera i budućih aplikanata u programu Kreativna Evropa” – naznačeno je u pozivnom pismu događaja.

Pored produbljivanja saradnje sa Deskom Kreativna Evropa Rumunija, za Desk Kreativna Evropa Srbija ovaj događaj predstavio je značajnu priliku da se prikaže i promoviše publikacija “Razvoj publike u Srbiji”, koja predstavlja oko pedeset projekata razvoja publike u Srbiji, kao i niz tekstova domaćih stručnjaka na datu temu.


Desk Kreativna Evropa u Biblioteci Šabackoj

13/11/2015

Desk Kreativna Evropa Srbija organizovaće info-dan o programu Kreativna Evropa 17. novembra u 13h u Biblioteci Šabackoj u Šapcu.

Info-dan, čiji je cilj animiranje što većeg broja ustanova i organizacija u Srbiji da učestvuju u programu Kreativna Evropa, namenjen je predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Šapca i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Tema info-dana je mogućnost učešća ustanova i organizacija u programu Kreativna Evropa, tako da će biti reči o ključnim pitanjima vezanim za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i sa kim uspostaviti partnerstva, koja su dokumenta potrebna za konkurisanje, kako rukovoditi projektom.

Ispred Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska i Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Deska Kreativna Evropa Srbija.


Info-dan u Kulturnom Centru Vršac

13/11/2015

19/11/2015
Antena Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 11 časova, organizuje Info-dan o programu Kreativna Evropa.

Na Info-danu biće predstavljene aktivnosti Deska i Antene Deska Kreativna Evropa Srbija, Program Kreativna Evropa kao i dosadašnji uspesi Srbije na konkursima najvećeg evropskog programa za projekte iz oblasti kulture.
Cilj Info-dana je animiranje što većeg broja ustanova i organizacija u Srbiji da učestvuju u programu Kreativna Evropa. Posvećen je predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Vršca i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Kreativna Evropa je program Evropske unije namenjen projektima iz oblasti kulture koji traje od 2014. do 2020. godine sa ukupnim budžetom od 1,46 milijardi evra koji je u potpunosti dostupan institucijama i organizacijama iz Srbije.

Pozivamo vas da prisustvujete našem Info-danu, učestvujete u razgovoru i saznate više o mogućnostima za finansiranje projekata iz oblasti kulture.

Program Info-dana

11.00 – 11.45
Predstavljanje Antene Deska Kreativna Evropa Srbija i dosadašnjih uspešnih rezultata iz Srbije – Luka Kulić, koordinator Antena Deska KE Srbija

11.45 – 12.15
Predstavljanje programa Kreativna Evropa i potrebne dokumentacije za apliciranje – Dragana Srećkov, projektna menadžerka Antene Deska KE Srbija

12.15 – 13.00
Pitanja i diskusija


Desk Kreativna Evropa u Novom Pazaru

06/11/2015

U Muzeju Ras u Novom Pazaru, u petak 30. oktobra, održan je Info-dan kome su prisustvovali predstavnici javnih i civilnih organizacija iz Novog Pazara i Sjenice. Rukovodilac Deska Dimitrije Tadić upoznao ih je sa osnovama funkcionisanja programa Kreativna Evropa, načinima povezivanja sa partnerima iz inostranstva, mogućnostima sufinansiranja uspešnih projekata i poziciji koju naša zemlja zauzima u pogledu podrške programa Kreativna Evropa koju je ostvarila u 2014. i 2015. godini.

Info dan jedna je od stalnih aktivnosti koju Desk sprovodi u gradovima širom Srbije sa ciljem demistifikacije konkursnih procedura i ohrabrivanja svih zainteresovanih da, bez obzira na iskustvo u evropskim projektima podrške, pronađu partnere i konkurišu na program Kreativna Evropa.


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na seminaru „Nove generacije mladih u novim izazovima – manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije“

06/11/2015

Na poziv Akademske inicijative Forum10 iz Novog Pazara,  predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija predstavili su program Kreativna Evropa na seminaru/modulu „Nove generacije mladih u novim izazovima – manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije u Bujanovcu od 3-5. oktobra 2015. godine.

Na seminaru u organizaciji Foruma10 razmatrane su mogućnosti za jačanje kapaciteta, delovanje i uključivanje mladih u evropske projekte i inicijative, načinima pozicioniranja nacionalnih manjina, dijalogu i saradnji na lokalnom i regionalnom nivou.

Socijalna integracija, posebno u kontekstu razvoja publike, kao i liderstvo kao koncept koji označava spremnost na usvajanje novih znanja i veština, pronalaženje novih poslovnih modela i inovacije u kulturi, bitni su aspekti prioriteta programa Kreativna Evropa.


Archives