Desk Kreativna Evropa Srbija na seminaru „Nove generacije mladih u novim izazovima – manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije“

Desk Kreativna Evropa Srbija na seminaru „Nove generacije mladih u novim izazovima – manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije“

06/11/2015

Na poziv Akademske inicijative Forum10 iz Novog Pazara,  predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija predstavili su program Kreativna Evropa na seminaru/modulu „Nove generacije mladih u novim izazovima – manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije u Bujanovcu od 3-5. oktobra 2015. godine.

Na seminaru u organizaciji Foruma10 razmatrane su mogućnosti za jačanje kapaciteta, delovanje i uključivanje mladih u evropske projekte i inicijative, načinima pozicioniranja nacionalnih manjina, dijalogu i saradnji na lokalnom i regionalnom nivou.

Socijalna integracija, posebno u kontekstu razvoja publike, kao i liderstvo kao koncept koji označava spremnost na usvajanje novih znanja i veština, pronalaženje novih poslovnih modela i inovacije u kulturi, bitni su aspekti prioriteta programa Kreativna Evropa.