Desk Kreativna Evropa u Novom Pazaru

Desk Kreativna Evropa u Novom Pazaru

06/11/2015

U Muzeju Ras u Novom Pazaru, u petak 30. oktobra, održan je Info-dan kome su prisustvovali predstavnici javnih i civilnih organizacija iz Novog Pazara i Sjenice. Rukovodilac Deska Dimitrije Tadić upoznao ih je sa osnovama funkcionisanja programa Kreativna Evropa, načinima povezivanja sa partnerima iz inostranstva, mogućnostima sufinansiranja uspešnih projekata i poziciji koju naša zemlja zauzima u pogledu podrške programa Kreativna Evropa koju je ostvarila u 2014. i 2015. godini.

Info dan jedna je od stalnih aktivnosti koju Desk sprovodi u gradovima širom Srbije sa ciljem demistifikacije konkursnih procedura i ohrabrivanja svih zainteresovanih da, bez obzira na iskustvo u evropskim projektima podrške, pronađu partnere i konkurišu na program Kreativna Evropa.