Desk Kreativna Evropa u Biblioteci Šabackoj

Desk Kreativna Evropa u Biblioteci Šabackoj

13/11/2015

Desk Kreativna Evropa Srbija organizovaće info-dan o programu Kreativna Evropa 17. novembra u 13h u Biblioteci Šabackoj u Šapcu.

Info-dan, čiji je cilj animiranje što većeg broja ustanova i organizacija u Srbiji da učestvuju u programu Kreativna Evropa, namenjen je predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Šapca i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Tema info-dana je mogućnost učešća ustanova i organizacija u programu Kreativna Evropa, tako da će biti reči o ključnim pitanjima vezanim za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i sa kim uspostaviti partnerstva, koja su dokumenta potrebna za konkurisanje, kako rukovoditi projektom.

Ispred Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska i Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Deska Kreativna Evropa Srbija.