Nastavak saradnje sa Deskom Kreativna Evropa Rumunija

Nastavak saradnje sa Deskom Kreativna Evropa Rumunija

25/11/2015

Budući da je razvoj publike jedna od ključnih tema programa Kreativna Evropa, Desk Kreativna Evropa Rumunija organizovao je događaj pod nazivom Focus on Audience Development: Theory and Practice Perspectives at European Level, 20. i 21. novembra 2015. u Impact habu Bukurešt http://www.impacthub.ro/.

Na razgovoru su i o uspešnim inicijativama i projektima, te različitim iskustvima i perspektivama razvoja publike na evropskom nivou govoril predstavnici deskova Kreativna Evropa Velika Britanija (Christoph Jankowski), Bugarska (Vesela Kontakova) i Srbija (Dimitrije Tadić), kao i rumunski eksperti iz oblasti kulturne politike i profesionalci u kulturi, a među njima Marian Popescu, stručnjak u polju izvođačkih umetnosti, Raluca Bem Neamu, muzeološkinja i menadžerka u kulturi i Raluca Iacob iz organizacije CubicMetre – Resources for Culture Association.

“Želimo da čujemo na koji način organizacije privlače, povećavaju, diversifikuju i uključuju publiku u svoje dugoročne aktivnosti. Takođe, hoćemo da promovišemo i razvijemo svest o konceptu razvoja publike, i to u njegovim kompleksnim i različitim značenjima, kao i najbolje inovativne prakse, da bismo podstakli što uspešnije učešće domaćih operatera i budućih aplikanata u programu Kreativna Evropa” – naznačeno je u pozivnom pismu događaja.

Pored produbljivanja saradnje sa Deskom Kreativna Evropa Rumunija, za Desk Kreativna Evropa Srbija ovaj događaj predstavio je značajnu priliku da se prikaže i promoviše publikacija “Razvoj publike u Srbiji”, koja predstavlja oko pedeset projekata razvoja publike u Srbiji, kao i niz tekstova domaćih stručnjaka na datu temu.