Monthly Archives: February 2016

Učešće rukovodioca Deska Kreativna Evropa Srbija na okruglom stolu „Podrška novim kulturnim praksama u domovima za decu i omladinu i školama“

22/02/2016

Okrugli sto „Podrška novim kulturnim praksama u domovima za decu i omladinu i školama“ u Domu za decu i omladinu „Vera Radivojević“ održan je u Beloj Crkvi 18. februara 2016. godine, i to u okviru projekta Corners of Europe, podržanog sredstvima programa Kreativna Evropa.

Na okruglom stolu bilo je reči o domaćim i međunarodnim iskustvima u pružanju podrške deci iz osetljivih grupa, partnerstvima i saradnji kao uslovu za uspeh socijalne inkluzije dece bez roditeljskog staranja, kao i praktikovanju dečijih prava.

Jedan od glavnih prioriteta programa Kreativna Evropa upravo se tiče razvoja publike i promocije kulture kao faktora održivog razvoja zajednica, što se može postići putem povezivanja kulture sa drugim resorima (obrazovanje, zdravstvo, turizam, npr.), pri čemu je od posebnog značaja upravo rad sa osetljivim ciljnim grupama odnosno, njihova inkluzija kroz projekte kulture. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija istakao je da je ova vrsta aktivnosti značajna iz aspekta ukazivanja na ulogu kulture u društvu, budući da takav pristup kulturi često izostaje pri osmišljavanju projekata. Korist od kulture treba da imaju ne samo profesionalci u kulturi, nego i sve društvene grupe, i to u smislu podizanja kvaliteta življenja, inkluzije, interkulturnog dijaloga, tolerancije.
Okrugli sto organizovan je putem partnerstva Kulturnog centra Reks, Grupe 484 i Fonda B92, uz podršku Švedskog instituta i Ministarstva kulture i informsanja.


Održan redovni sastanak rukovodilaca Deskova Kreativna Evropa

22/02/2016

Sastanci deskova Kreativna Evropa iz trideset i osam zemalja Evrope održani su u Berlinu od 10. do 12. februara u organizaciji Evropske komisije i Izvršne agencije za kulturu i audiovizuelno stvaralaštvo. Redovni, polugodišnji sastanci predstavnika deskova predstavljaju priliku za jačanje evropske saradnje i prenošenja iskustava u koncipiranju dođađaja Deskova.

Pored sumiranja postignutih rezultata, ključne teme sastanka odnosile su se na evropske nagrade, izmene smernica konkursa potprograma Kultura, primere dobrih praksi i savete za konkurisanje. Značajna izmena procedure konkursa za književne prevode odnosi se na automatske poene za prevode dela koja su dobila Evropsku nagradu za književnost. Umesto dosadašnjih 25 poena, ovi projekti moći će da ostvare najviše automatskih 15 poena.

Sastanak je organizovan radi dogovora o zajedničkoj strategiji delovanja deskova, preispitanju dosadašnjih praksi i mogućnosti razvijanja novih, ali se ticao i važnih tema iz oblasti kulturne politike i umetničke produkcije: mobilnost umetnika, razvoj publike, kreativne industrije i preduzetništvo u kulturi, zalaganje i promocija zajedničkih evropskih vrednosti.


Poziv za nagradu mladim talentima u arhitekturi

17/02/2016

Kako bi se podržali mladi diplomci arhitekture na početku svoje karijere pokrenut je novi deo nagrade Evropske unije za savremenu arhitekturu (Mies van der Rohe Award).

Za Young Talent Architecture Award (YTAA), žiri bira tri pobednička master projekta od devet finalista, izabranih zbog svoje izvrsnosti, autentičnosti, održivosti i inovativnosti. YTAA takođe priznaje i profesore i univerzitete posvećene kvalitetu u arhitekturi. Prvi kandidati koji mogu da konkurišu su iz 2015/2016. akademske godine, a evropske škole arhitekture, urbanizma i pejzažne arhitekture su pozvane da predlože kandidate do 15. jula 2016.

Nagrada ima za cilj internacionalizaciju karijere pobednika i njihovo upoznavanje sa najboljim evropskim arhitektonskim kompanijama koje su uključene u nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu – Mies van der Rohe Award u poslednjih 27 godina.

YTAA je dodatak nagradi Evropske unije za savremenu arhitekturu, koja svake druge godine slavi pobednika i pobednika – arhitektu u nastajanju. Nagrada naglašava doprinos evropskih arhitekata razvoju novih ideja i tehnologija u savremenom urbanom razvoju. Lansirana 1987. godine, a sufinansirana od strane Kreativne Evrope i Fundació Mies van der Rohe, € 60.000 vredna nagrada se smatra najprestižnijom u evropskoj arhitekturi.


Nova Iskra partner u projektu European Creаtive Hubs Network

09/02/2016

U decembru 2015. godine, Evropska komisija objavila je rezultate pet odabranih projekata koji imaju za cilj razvoj mreža kreativnih habova i coworking prostora na području EU u narednim godinama. Projekti su fokusirani na kreiranje i pružanje podrške mreži hubova, kreativnih i coworking prostora za profesionalce i preduzetnike u kulturnom i kreativnom sektoru, a Nova Iskra je jedan od partnera u okviru projekta European Creative Hubs Network.

British Council će implementirati projekat kao inicijator i glavni koordinator, u saradnji sa nizom partnera iz Evrope, uključujući i Novu Iskru. Projekat će u narednim godinama težiti ka jačanju kreativnih habova na evropskom nivou kroz jačanje transnacionalne i međusektorske saradnje među partnerima. Jedan od ciljeva projekta je obezbeđivanje programa za doedukaciju i jačanje kapaciteta za menadžere, kulturne i kreativne profesionalce i preduzetnike. Pored ovih aktivnosti, u okviru projekta biće održane i tri reprezentativne, međunarodne konferencije posvećene kreativnim habovima i razvojnim tendencijama u domenu kreativnih industrija, od kojih će jedna biti održana upravo u Beogradu krajem 2016. godine, dok će druge dve konferencije biti održane u Atini i Portu.

Pored British Councila i Nove iskre, partneri na projektu su i European Business and Innovation Centre Network (Belgija), Bios (Grčka), Addict (Portugal),Betahaus (Nemačka), Creative Edinburgh (Škotska) i Factoria Cultural (Španija). 


Archives