Nova Iskra partner u projektu European Creаtive Hubs Network

Nova Iskra partner u projektu European Creаtive Hubs Network

09/02/2016

U decembru 2015. godine, Evropska komisija objavila je rezultate pet odabranih projekata koji imaju za cilj razvoj mreža kreativnih habova i coworking prostora na području EU u narednim godinama. Projekti su fokusirani na kreiranje i pružanje podrške mreži hubova, kreativnih i coworking prostora za profesionalce i preduzetnike u kulturnom i kreativnom sektoru, a Nova Iskra je jedan od partnera u okviru projekta European Creative Hubs Network.

British Council će implementirati projekat kao inicijator i glavni koordinator, u saradnji sa nizom partnera iz Evrope, uključujući i Novu Iskru. Projekat će u narednim godinama težiti ka jačanju kreativnih habova na evropskom nivou kroz jačanje transnacionalne i međusektorske saradnje među partnerima. Jedan od ciljeva projekta je obezbeđivanje programa za doedukaciju i jačanje kapaciteta za menadžere, kulturne i kreativne profesionalce i preduzetnike. Pored ovih aktivnosti, u okviru projekta biće održane i tri reprezentativne, međunarodne konferencije posvećene kreativnim habovima i razvojnim tendencijama u domenu kreativnih industrija, od kojih će jedna biti održana upravo u Beogradu krajem 2016. godine, dok će druge dve konferencije biti održane u Atini i Portu.

Pored British Councila i Nove iskre, partneri na projektu su i European Business and Innovation Centre Network (Belgija), Bios (Grčka), Addict (Portugal),Betahaus (Nemačka), Creative Edinburgh (Škotska) i Factoria Cultural (Španija).