Učešće rukovodioca Deska Kreativna Evropa Srbija na okruglom stolu „Podrška novim kulturnim praksama u domovima za decu i omladinu i školama“

Učešće rukovodioca Deska Kreativna Evropa Srbija na okruglom stolu „Podrška novim kulturnim praksama u domovima za decu i omladinu i školama“

22/02/2016

Okrugli sto „Podrška novim kulturnim praksama u domovima za decu i omladinu i školama“ u Domu za decu i omladinu „Vera Radivojević“ održan je u Beloj Crkvi 18. februara 2016. godine, i to u okviru projekta Corners of Europe, podržanog sredstvima programa Kreativna Evropa.

Na okruglom stolu bilo je reči o domaćim i međunarodnim iskustvima u pružanju podrške deci iz osetljivih grupa, partnerstvima i saradnji kao uslovu za uspeh socijalne inkluzije dece bez roditeljskog staranja, kao i praktikovanju dečijih prava.

Jedan od glavnih prioriteta programa Kreativna Evropa upravo se tiče razvoja publike i promocije kulture kao faktora održivog razvoja zajednica, što se može postići putem povezivanja kulture sa drugim resorima (obrazovanje, zdravstvo, turizam, npr.), pri čemu je od posebnog značaja upravo rad sa osetljivim ciljnim grupama odnosno, njihova inkluzija kroz projekte kulture. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija istakao je da je ova vrsta aktivnosti značajna iz aspekta ukazivanja na ulogu kulture u društvu, budući da takav pristup kulturi često izostaje pri osmišljavanju projekata. Korist od kulture treba da imaju ne samo profesionalci u kulturi, nego i sve društvene grupe, i to u smislu podizanja kvaliteta življenja, inkluzije, interkulturnog dijaloga, tolerancije.
Okrugli sto organizovan je putem partnerstva Kulturnog centra Reks, Grupe 484 i Fonda B92, uz podršku Švedskog instituta i Ministarstva kulture i informsanja.