Info dani u Kruševcu, Kragujevcu i Kraljevu

Info dani u Kruševcu, Kragujevcu i Kraljevu

01/04/2016

Prezentacija programa Kreativna Evropa održana je 9, 10. i 11. marta 2016. godine u saradnji sa Narodnim muzejom u Kruševcu, Studentskim kulturnim centrom u Kragujevcu i Narodnim muzejom u Kraljevu održali su prezentaciju programa Kreativna Evropa.

Sa predstavnicima lokalnih ustanova i organizacija u kulturi razgovarali smo o mogućnostima konkursanja na pozive programa Kreativna Evropa, kao i važnosti ovog programa za regione koji nemaju pristup programima prekogranične saradnje, temama kojima se program bavi, šta može biti dobra projektna ideja i koliko je bitna administracija projekta.

Posebno je ukazano na značaj produbljivanja postojeće saradnje lokalnih ustanova kulture sa inostranim partnerima, a razgovarano je i o diverzifikaciji izvora finansiranja, te različitim mogućnostima sufinansiranja uspešnih projekata u okviru programa Kreativna Evropa – od specijalizovanog konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, do finansijske podrške lokalne samouprave.

Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste doprinos demetropolizaciji Srbije, zbog čega se deo aktivnosti Deska odvija ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara. Ujedno, ove aktivnosti Deska usmerene su ka jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u oblasti međunarodne saradnje.