Izdavačka kuća Laguna: Prometej

Izdavačka kuća Laguna: Prometej

07/04/2016

Promovisanje evropske književnosti u okviru edicije Prometej podrazumeva projekat u trajanju od dve godine. U tom vremenskom periodu Laguna će objaviti pet naslova koji su pažljivo odabrani da najbolje predstave koncept koji je kreiran. Projekat je osmišljen da pokaže prometejski duh Evrope, i da oslika svaki aspekt života prosečnog evropskog čoveka, a najviše politički, društveni i kulturološki. Laguna će čitalačku publiku upoznati sa najistaknutijim književnim naslednicima evropskog kulturne tradicije, i promovisati evropske vrednosti kroz prevode dela savremenih evropskih pisaca. Kroz književnost će biti naglašeno da svi imamo slične poteškoće i probleme i da smo svi povezani sličnim ljudskim sudbinama, svakodnevnim navikama i nasleđem.
Knjige koje su izabrane su žanrovski slične, i sadrže veoma važnu poruku koja treba da se prenese čitaocima, da ih inspiriše da razmišljaju, i da im probudi interesovanje za evropske pisce i književnost. Laguna je odlučila da se prijavi za grant za književni prevod 2015. godine u okviru projketa Kreativna Evropa sa sledećim naslovima:

God is my Witness (Bog mi je svedok) grčkog pisca Makisa Citasa, dobitnika nagrade Evropske nagrade za književnost, Il desiderio di essere come tutti (Želja da se bude kao svi) italijanskog pisca Frančeska Pikola, A máquina de fazer espanhóis (Mašina za štancovanje Španaca) čiji je autor portugalski pisac Valter Ugo Mae. Austrijski pisac Arno Gajger se uklopio u projekat sa delom Es geht uns gut (Dobro nam je), kao i rumunski pisac Varužan Vosganian sa delom Cartea Şoaptelor (Knjiga šapata).

Najistaknutiji i najiskusniji srpski prevodioci će biti uključeni u ovaj projekat. Laguna namerava da ediciju Prometej u svim medijima promoviše kao veoma značajan projekat koji je pomogla Evropska unija. Lagunin marketinški plan je detaljno razvijen u cilju što boljeg predstavljanja i približavanja publici ovog inovativnog književnog poduhvata. Kampanja reklamiranja edicije je pažljivo osmišljena. Pored standardnih marketinških aktivnosti koje Laguna organizuje za svoje autore i njihova dela, u slučaju edicije Prometej dela će se naći na nekoliko književnih festivala i sajmova knjiga u zemlji i inostranstvu i biće prijavljene za književne nagrade za prevod u našoj zemlji, budući da je cilj ovog projekta i promocija prevodilaca – njihovog znanja, iskustva i posvećenosti.

Laguna planira da nastavi sa edicijom Prometej i da objavi i drugo kolo sa novim naslovima koji će se nadovezati na ideju poboljšanja dijaloga između Evrope i Srbije, da se kroz književnost pokaže da svi imamo istu istoriju, zajedničko kulturno nasleđe, i da na osnovu toga formiramo bolje odnose.

www.laguna.rs