Forum Kreativna Evropa 2016.

Forum Kreativna Evropa 2016.

17/04/2016

Forum Kreativna Evropa 2016 biće održan 25. i 26. aprila u Zadužbini Ilije M. Kolarca u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija i Ministarstva kulture Republike Srbije. Prema ambicijama, Forum će prevazići značaj svih dosadašnjih aktivnosti Deska Kreativna Evropa Srbija, a moglo bi se reći i da će odgovoriti potrebi koja nije u potpunosti zadovoljena, a od suštinskog je značaja za razvoj kulture u Srbiji.

Naime, po prvi put će na jednom mestu biti okupljeni eksperti iz osam oblasti kulture (audiovizuelno stvaralaštvo, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, muzika, nauka i teorija kulture i umetnosti, književnost, kreativne industrije, kulturna baština), samostalni, kao i oni koji deluju u okviru javnih, privatnih i civilnih organizacija. Eksperti će u okviru radnih stolova izrađivati strateške analize i dati preporuke za razvoj međunarodne kulturne saradnje u zasebnim oblastima.

Rezultati rada biće predstavljeni i javno debatovani u okviru drugog dana Foruma, publikovani u publakaciji Deska, ali najvažnije – biće korišćeni u budućem upravanju međunarodnom kulturnom saradnjom u Srbiji.

Tema međunarodne saradnje i kulture politike proširena je sadržajem drugih programa Foruma (Stati(sti)ke kulturne politike“, izložba statističkih podataka o međunarodnoj saradnji u Srbiji, prezentacija međunarodne i regionalne saradnje Asocijacije NKSS, Kulturna politika: perspektiva budućih profesionalaca – radionica kulturne politike za mlade, video-konferencija sa organizacijama-partnerima Kolarca na projektu Kolarac Take over)

Drugi cilj je pružanje informacija o Programu Kreativna Evropa i domaćim međunarodnim programima i konkursima kojima se podržavaju projekti u kulturi. Zato će biti predstavljeni:

• uspešni projekti podržani programom Kreativna Evropa u 2015. godini (književni prevodi: Heliks, Klio, Laguna, Zavet, Dereta; projekti evropske saradnje: Muzikološki institut SANU, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arheološki institut u Beogradu i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Kuda.org, Magnetic field B, No Borders Orchestra, Darkvud; evropske platforme: Društvo arhitekata Beograda);

• potprogram MEDIA kojem se Srbija nedavno pridružila i potprogram Kultura: prioriteti, konkursi i procedure (budžet i adimistracija)

• Evropska nagrada za kulturnu baštinu i ovogodišnji dobitnik nagrade iz Srbije, Selo Gostuša, Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš

• programi Erasmus+, Horizont, Kosme, konkursi fondacija Jelena Šantić, Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva).

Takođe će biti organizovan niz konsultacija (pravnici i ekonomisti Ministarstva kulture RS), prezentacija i radionica na temu fandrejzinga i konkurisanja na programe koji podstiču međunarodnu sadadnju, mobilnost, razvoj publike i kreativne industrije (EU projekti).

Budući da je Forum 2015 na Kolarcu okupio oko petsto stručnjaka iz kulture iz Srbije – očekujemo da će Forum Kreativna Evropa 2016 nastaviti tradiciju dinamične saradnje! Ulaz na Forum Kreativna Evropa 2016 je slobodan.

Program Foruma možete pogledati ovde.