Klaske Vos u Beogradu: zašto EU ulaže u kulturu u državama-kandidatima?

Klaske Vos u Beogradu: zašto EU ulaže u kulturu u državama-kandidatima?

08/07/2016

Desk Kreativna Evropa Srbija i EU Info centar u Beogradu organizuju predavanje Klaske Vos, evropske stručnjakinje za evropsku kulturnu politiku i kulturno nasleđe, na temu Evropske integracije i ulaganje u kulturu 21. jula u 17 časova u prostorijama EU info centra u Beogradu.

Klaske Vos će govoriti o tome zašto i na koji način Evropska unija ulaže u kulturu u nastojanju da olakša proces evropintegracija državama koje su, poput Srbije, u fazi pridruživanja. Biće reči o tome šta je aktuelna agenda EU kada je reč o finansiranju inicijativa u kulturi, na koji način se ova ulaganja organizuju i kakvi su efekti tih ulaganja na funkcionisanje sistema kulture država-kandidata u procesu pristupanja EU.

Klaske Vos je postdoktorantkinja u organizaciji ACCESS EUROPE i predavač na Evropskim studijama Fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Amsterdamu. Njena istraživanja tiču se pitanja evropske kulturne politike , odnosa EU prema državama-kandidatima, evropskog kulturnog nasleđa i stvaranja evropskog identiteta.

Program Kreativna Evropa je glavni program EU kojim se finansiraju projekti u kulturi, tako da će domaći akteri u kulturi moći da dobiju više informacija o opštim smernicama evropske kulturne politikekao i o specifičnim prioritetima programa Kreativna Evropa.