Risk Change

Risk Change

29/08/2016

Lider projekta: Kulturno izobrazevalno društvo Kibla, Slovenija
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, R. Srbija
7scenes, Holandija
Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinion, Grčka
Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta (FOPSIM), Malta
Fuggetlen Kepzomuveszeti Muhelyek Ligaja Alapitvany, Mađarska
Jauno Mediju Kulturas Centrs RIX-C, Litvanija
Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Hrvatska
The Mighty Creatives, Velika Britanija
ZINC, Francuska
Iznos dodeljenih sredstava: 1.570.520,90 €

Projekat Risk Change se bavi savremenim migracijama i kontinuiranim socijalnim i kulturološkim promenama u 21. veku sa geopolitičkim fokusom na Evropsku uniju i susedske zemlje. Risk Change ima za cilj istraživanje, kreiranje, povezivanje, upoređivanje, diseminaciju i promociju savremene interdisciplinarne umetnosti koja je u sprezi sa naukom, posebno socialnom i primenjenom naukom i informatičko komunikacionim tehnologijama.

Projekat će posebno naznačiti važnost povezivanja i interdisciplinarnosti kulture zarad interkulturalnih objedinjavanja u EU. Primena novih veština, znanja i iskustava kroz edukativne aktivnosti i razvoj publike imaju značajnu ulogu u projektu, sa ciljem suočavanja sa netolerancijom, stereotipima, predrasudama i socijalnim strahovima. To će se postići kroz tekuću razmenu sa publikom tokom i nakon projekta, aktivno uključivanje ciljnih grupa i civilnog društva, aktivstičke umetnosti i integracije nematerijalnog kulturnog nasleđa kako bi stimulisali co-woking modele mreža podržane digitalnim tehnologijama. Demonstrirajući logiku u kreiranju novih formi i novih identiteta, umetnosti artikuliše osnovni zadatak indivudualnog života u eri novih tehnologija: konstrukciju patricipativne budućnosti.

Rich Change definiše pozitivne strane koegzistencije i integriše arhaičan rad sa kompleksnom i sofisticiranom tehnologijom, kroz izgradnju co-woking modela za osnaživanje interdisciplinarno istraživanje i produkciju sa različitom publikom. To će voditi novim interdisciplinarnim praksama koje bi trebalo da pomognu integraciju migranata u zajednice i da budu aktivno uključene u interdisciplinarne co-working procese, sa pristupom interkulturalnim benefitima zajednice.

Risk Change razotkriva dešavanja u savremenom okruženju i zajednici i šta se sve može postići razmenom znanja, otvaranjem zatvorenih naučnih krugovai izolovanih institucija, izlagajući kompleksne probleme javnosti i uključujući publiku na razne kreativne načine. U ovom projektu integracija kulturne različitosti je osnova za inovativnu umetničku produkciju.

http://www.msuv.org/