Monthly Archives: September 2016

Dramaturška radionica u okviru projekta Instant Mix Theater Lab

28/09/2016

Na poziv Akademije umetnosti u Novom Sadu koja učestvuje u projektu Instant Mix Theater Lab , od 26. do 30. septembra 2016. godine predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija posetili su dramaturšku radionicu kojom je otpočeo ovaj projekat evropske saradnje.

U projektu učestvuju asocijacija L’Instant Même, Francuska (nosilac projekta), Univerzitet Midlseks, Velika Britanija (partner) i Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Srbija (partner). Radionice su zatvorenog tipa i učesnici pripadaju pomenutim institucijama. Učesnici Akademije umetnoti su studenti dramaturgije.

Radionica je zamišljena kao eksperimentalni projekat sa drugačijim pristupom prevodu dramskog teksta na drugi jezik, pri čemu sve što iskustvo prevoda nosi sa sobom postaje deo scenskog spektakla. Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije u okviru programa Kreativna Evropa.

Cilj projekta je razvoj multilingvalizma i interkulturalizma u savremenom društvu i eksperimentalni pristup prevodu dramskog teksta na drugi jezik kao i suočavanje sa jezičkim preprekama u doživljaju teatra, kulturološkim, teritorijalnim i nacionalnim odlikama.

Multilingvalizam postaje moguć na sceni, on je deo spektakla, prevodi se uživo i pred publikom, kontekst globalnog kulturnog stanja je prisutan, društva se razotkrivaju, utisak o raznovrsnosti je živ, demokratičnost nije ideja već prizor i sadržaj, stanje građanske svesti prikazuje se u kontekstu prostora šireg od jedne nacije ili države. Scenski spektakl je bilingvalan, publika prvo prati igru na jeziku koji je izvorni – ideja je da ritam, melodija, karakteristike svakog jezika dopru do gledalaca. Zatim, scena se igra na maternjem jeziku gledalaca uz neposrednu mogućnost upoređenja emotivnog doživljaja.

Predstavnici Deska razgovarali su sa koordinatorima projekta o iskustvu apliciranja na program Kreativna Evropa i daljem planu realizacije projekta. Takođe, i sa studentima učesnicima radionice o značaju koji za njih ima učešće u ovom projektu.


Javni poziv za podnošnje projekata u okviru Evropskih projekata Saradnje

27/09/2016

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje Programa Kreativna Evropa. Rok za dostavljanje projekata je sreda 23. novembar  2016. godine u 12 časova.

U okviru ovog poziva možete konkurisati u dve kategorije:
• Evropski projekti saradnje malog obima
• Evropski projekti saradnje velikog obima

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde. 

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri apliciranju.


„Savremena evropska književnost u prevodu: kome i o čemu pišu pisci danas“

26/09/2016

Povodom Evropskog dana jezika, 26. septembra, u organizaciji Narodne biblioteke Srbije i EU info centra je održana tribina “Savremena evropska književnost u prevodu: kome i o čemu pišu pisci danas“.

Učesnici Vladislav Bajac, direktor izdavačkog preduzeća (IP) Geopoetike, Zoran Hamović, direktor IP Klio, Dimitrije Tadić, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja i rukovodilac Deska Kreativna Evropa, Ana Vukmanović, urednica govornog programa u predavačkom centru Kolarčeve zadužbine i Aleksandar Šurbatović urednik u IP Dereta govorili su o mestu i značaju savremene evropske književnosti na ovim prostorima: njenom prisustvu na izdavačkoj sceni, vidljivosti u medijima i u zvaničnim programima institucija kulture.

Teme razgovora bile su i kakva je uloga institucija kulture u upoznavanju javnosti sa recentnom evropskom literaturom i u kojoj meri one ostvaruju društveni značaj. Učesnici su govorili o srpskoj i svetskoj praksi predstavljanja književnih dela autora čija su dela tek prevedena kao i o potrebi za novim modusima predstavljanja savremene evropske književnosti s obzirom na promenu kulturne paradigme i o novim zahtevima i potrebama čitalačke publike.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija govorio je o prilikama za unapređenje rada biblioteka u okviru programa Kreativna Evropa: kako biblioteke mogu da postanu otvorenije za publiku, zašto je važno da biblioteka izađu iz ustaljenih okvira programskih aktivnosti koje se smatraju njihovom matičnom delatnošču kao i značaju povećanja vidljivosti rada biblioteka.

Tribina “Savremena evropska književnost u prevodu” je deo projekta “Informacioni punktovi o Evropskoj uniji u bibliotekama Srbije”, koji Narodna biblioteka Srbije realizuje od avgusta 2015. do februara 2017. pod pokroviteljstvom Evropske Unije.


Obuka u Domu Omladine Beograda

22/09/2016

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će Desk Kreativna Evropa Srbija organizovati obuku za apliciranje na konkurs Programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje, 29. i 30. septembra 2016. godine u Domu omladine Beograda, Makedonska 22, Beograd.

Obuka je najpre posvećena onim ustanovama/ organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurse programa Kreativna Evropa, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu u obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Ljubazno molimo sve zainteresovane da do 28. septembra u 12 časova prijave svoje učešće na adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com i da u pismu navedu naziv ustanove/ organizacije, kao ime i prezime predstavnika/ ca ustanove/ organizacije.

Molimo sve koji su zainteresovani za individualne konsultacije da to napomenu u prijavi.

Program obuke možete pogledati ovde.

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u Domu omladine Beograda!

Desk Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Info dani u Kanjiži i Sremskoj Mitrovici

14/09/2016

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa opštinama Kanjiža i Sremska Mitrovica 14. i 15. septembra 2016. godine, organizovala je Info-dan o programu Kreativna Evropa.

Info-dani su promotivni događaji Deska Kreativna Evropa Srbija na kojima se predstavljaju program Kreativna Evropa, aktivnosti Deska Kreativna Evropa Srbija, kao i dosadašnji uspesi Srbije na konkursima najvećeg evropskog programa za projekte iz oblasti kulture.

Tokom Info-dana predstavnici Antene Deska Kreativna Evropa Srbija predstavili su prioritete i ciljeve programa, osnovne karakteristike i obavezne uslove za konkurisanje, značaj ovog programa za institucije i organizacije iz oblasti kulture iz Srbije i konkretne mogućnosti kada je u pitanju internacionalizacija aktivnosti i projekata iz kulture Srbije.

Info dan je bio posvećen predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Kanjiže i Sremske Mitrovice i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.


Projekti evropske saradnje 2016

Digitalne priče malih istorijskih gradova

12/09/2016

Lider projekta: Muzeji radovljiske obcine SI
Centar za urbani razvoj, RS
Comune di Fermo, IT
Zdruzenje Zgodovinskih Mest Slovenije SI
Iznos dodeljenih sredstava: 197,978.37 €

Hiljade evropskih malih istorijskih gradova se suočavaju sa dugoročnom pretnjom opstanka zbog udaljenosti, depopulacije, ekonomskog slabljenja i tehnoloških i promena u načinu života. Pred muzejima, poslovnim sektorom i administracijom je izazov upotrebe  kulturnog nasleđa za njihov održivi razvoj.

Budući da je inovativnost nedovoljno razvijena u mnogim evropskim muzejima i kulturnim lokalitetima, manjak resursa, veština i institucionalne podrške na opštinskom nivou često sprečavaju lokalne muzeje u prihvatanju inovacija. Zato njihove usluge i način predstavljanja kulturne baštine postaju statični, zastareli i neatraktivni, dok interakcija s publikom ostaje ograničena i tradicionalna.

To pitanje je okupilo četiri organizacije u kulturi koje predstavljaju male istorijske gradove u Sloveniji, Italiji i Srbiji i pet mreža kao pridružene partnere. Partneri veruju da je predstavljenje nematerijalnih priča o zgradama, ulicama i pijacama putem novih tehnologija, i to zajedno sa ostvarivanjem bliskih veza s publikom i razmenom znanja među partnerima, može da pomogne lokalnu administraciju da učine veliki korak ka stvaranju veće poznatosti grada. CIlj projekta je da se bolje istraže potencijali informacionih i komunikacionih tehnologija za poboljšanje “digitalne” atraktivnosti kulturne baštine i da se promoviše interakcija sa “novim digitalnim publikama” u malim istorijskim gradovima. Kroz proces zajedničkog učenja, lokalni kulturni timovi u gradovima koji učestvuju u projektu će razviti pilot i jednistveni inovativni pristup digitalnim komunikacijama sa njihovim publikama i radiće na interpretiranju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa malih istorijskih gradova koristeći koncept “digitalne priče”, da bi svoje rezultate dalje predstavili i primenjivali u drugim manjim istorijskim gradovima u Evropi.

Jedino ovim putem će mali istorijski gradovi i njihovi kulturni akteri moću da izađu iz senke velikih istorijskih gradova i lokaliteta. Takođe će na ovaj način projekat doprineti revitalizaciji malih istorijskih centara.

www.centarzaurbanirazvoj.com


Projekti evropske saradnje 2016

Instant Mix Theater Lab

12/09/2016

Lider projekta: Association Compagnie l’Instant Meme, FR
Akademija umetnosti u Novom Sadu, RS
Middlesex Univestity Higher Education Corporation, UK
Iznos dodeljenih sredstava: 55,805.92 €

Ovaj projekat predstavlja prekretnicu u razvoju inovativnog dvojezičnog ili višejezičnog oblika pozorišta, gde prevod (sa jezika autora na jezik publike) je deo performansa i izvode ga glumci. Performansi se izvode sa fokusom na istraživanje novih formata i razvoj publike. Glavni ciljevi projekta su:

– osmišljavanje, testiranje i modelovanje različitih prototipa višejezičnog scenarija i izvođenja
– procena potreba publike i odgovor na njih
– praćenje i evaluacija uticaja višejezičnosti na inovativnost, demokratske vrednosti i razvoj publike

Projekat će se razvijati od 25. aprila 2016. do 20. decembra 2017. godine kroz pet aktivnostii pet jezika: Arapski, Engleski, Francuski, Italijanski i Srpski. Aktivnosti će uključivati prevođenje postojećih tekstova, novih tekstova (jedan komad po autoru koji stupa na scenu), kreativno pisanje (utemeljeno na ne-dramskom materijalu koji osmišljava višejezična grupa autora), radionice, probe i pojedinačna javna izvođenja na kraju svake aktivnosti.

Potrebe i odgovori publike biće analizirani nakon svakog izvođenja. Na kraju projekta svi novi tekstovi biće publikovani u dvojezičnim, trojezičnim ili višejezičnim verzijama, i svi prototipovi biće izvođeni zajedno (u potpunosti izvedeni ili u obliku scenskog čitanja ili audio instalacije) u okviru Festivala dvojezičnog teatra u Pariskom regionu.

Partneri na projektu su pozorišna kompanija Saint Cloud iz Francuske i dva univerziteta: Akademija umetnosti u Novom Sadu, Srbija i Middlesex University iz Londona. Univerzitet Taza u Maroku je takođe uključen u projekat kao pridruženi partner. Muricena Teatro će učestvovati u projektu zahvaljujući ranijoj saradnji sa L’instant même.

www.akademija.uns.ac.rs


Projekti evropske saradnje 2016

Dance on, Pass on, Dream on

12/09/2016

Lider projekta: DIEHL+RITTER, Nemačka
Beogradski festival igre, R. Srbija
Codarts Rotterdam, Holandija
Compagnie Jus de la Vie, Švedska
Curtain Call Productions, Belgija
Niederösterreichische Kulturszene Betriebs GmbH, Austrija
Nomad Dance Academy Slovenia, Slovenija
Sadler’s Wells Trust LTD, Velika Britanja
Stichting Holland Dance Festival, Holandija
Iznos dodeljenih sredstava: 1.832.661,00 €

Projekat Dance on, Pass on, Dream on ima za cilj uspostavljanje evropske strategije održivih plesnih praksi koje vrednuju bogatstvo starosnog doba i otelotvorenog znanja na sceni i u društvu. Devet osobenih organizacija koje se bave plesom iz osam evropskih zemalja će razvijati i implementirati višestruki transnacionalni projekat koji ocrtava vrednosti otelotvorenog pamćenja kako bi se usprotivio predrasudama o tome šta znači biti star.

Misija projekta se odvija kroz tri glavna cilja: Dance on sa fokusom na sazrevanje, stariji plesači i plesačice kao eksperti izvođenja znanja predlažu model održive umetničke karijere. Pass on stimuliše nove obrazovne i umetničke metode prenošenja nasleđa plesa sa jedne generacije na drugu i javnosti. Dream on će promeniti percepciju starosnih doba kroz inovativne i međugeneracijske formata učešća publike koju čine starije generacije. To se postiže kroz devet aktivnosti: Dance on ansambl će angažovati 6 performera starijih od 40 godina tokom 20 meseci, 4 novih produkcija sa izvanrednim koreografima, 6 koproduciranih Mobilnih dijaloga sa mladim koreografima i starijim plesačima, 80 prezentacija u 12 zemalja, 5 festivala, 11 međugeneracijskih projekte sa starijim građanima sa ciljem jačanja uticaja na zajednicu, 11 događaji koji široko prenose iskustvo i nasleđe plesa, 7 intenzivnih platformi za učenje, izgradnju kapaciteta i razvoj i primenu novog dizajnog softvera za beleženje proširene digitalne dokumentacije u online Toolbox-u.

Snaga ovog ambicioznog projekta proističe iz intenzivne saradnje i širokim spektrom kvaliteta partnera projekta: jedna vodeća domaća plesna organizacija, izvanredana regionalna festivalska dvorana, tri vodeće produkcijske organizacije koje vode umetnici, dve dugogodišnje međunarodna festivala, univerzitet posvećen visokom kvalitetu istraživanja i inovativna agencija za finansiranje kao vođa projekta. Zajedno, oni će osigurati da će Evropa biti vidljiva kao zajednica kojoj je stalo.

www.belgradedancefestival.com


Vesti

Kako kultura može da pomogne razvoju jedne zajednice – saradnja Srbije i Evropske unije

12/09/2016

Matična biblioteka “Ljubomir Nenadović i EU projekat “EUTEKA – EU u vašoj biblioteci” organizovali su 15. septembra u čitaonici bibioteke, tribinu pod nazivom “Kako kultura može da pomogne razvoju jedne zajednice – saradnja Srbije i Evropske unije”.

Na tribini su govorili Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Violeta Milošević, direktorka Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović” Valjevo, Lola Joksimović iz Tima Evropa Srbija, Ksenija Stevanović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo, Marija Tešanović Valjevska kulturna mreža, Vladimir Krivošejev, direktor Narodnog muzeja Valjevo, Dejan Bogojević predstavnik veća grada Valjeva, i predstavnici Turističke organizacije Valjevo.

Moderator skupa bio je Aleksandar Đukić, predstavnik projekta “EUTEKA – EU u vašoj biblioteci”.

U okviru debate rukovodilac Deska predstavio je mogućnosti koje program Kreativna Evropa nudi izdavačima, umetnicima, ustanovama kulture, medijima i posebno naglasio značaj koji program Kreativna Evropa ostvaruje kroz svoje prioritete – podršku interresornoj saradnji, kroz saradnju resora kulture i zdravstva, privrede, obrazovanja i dr, podršku intersektorskoj saradnji – kroz podršku projekata u kojima su partneri kako iz javnog, tako i iz civilnog i privatnog sektora, i koliko učešće u program Kreativna Evropa pomaže ustanovama i organizacijama u prevazilaženju okvira ustaljenih praksi delovanja.

”EUTEKA – EU u vašoj biblioteci“ je projekat Evropske unije čiji je cilj pružanje konkretne podrške bibliotekama širom Srbije koje u okviru svojih aktivnosti već informišu korisnike o funkcionisanju Evropske unije, njenim institucijama, zemljama članicama, politikama i procesu evropskih integracija.

Ideja je da biblioteke postanu neka vrsta informativnih centara u kojima će građani moći da pronađu različite informacije o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Srbije EU.

U okviru ovog projekta u jednom broju biblioteka biće postavljene “EUTEKA” police sa knjigama i publikacijama o Evropskoj uniji kooje će biti na raspolaganju korisnicima biblioteka. Biblioteke su i domaćini skupova na kojima se kroz prizmu različitih društvenih tema govori o mogućnostima saradnje između Srbije i Evropske unije.

Podrška bibliotekama uključuje i edukaciju bibliotekara za korišćenje EU fondova kao i opremanje jednog broja biblioteka pravnom, ekonomskom i politikološkom stručnom literaturom o Evropskoj uniji.


Archives