Dance on, Pass on, Dream on

Dance on, Pass on, Dream on

12/09/2016

Lider projekta: DIEHL+RITTER, Nemačka
Beogradski festival igre, R. Srbija
Codarts Rotterdam, Holandija
Compagnie Jus de la Vie, Švedska
Curtain Call Productions, Belgija
Niederösterreichische Kulturszene Betriebs GmbH, Austrija
Nomad Dance Academy Slovenia, Slovenija
Sadler’s Wells Trust LTD, Velika Britanja
Stichting Holland Dance Festival, Holandija
Iznos dodeljenih sredstava: 1.832.661,00 €

Projekat Dance on, Pass on, Dream on ima za cilj uspostavljanje evropske strategije održivih plesnih praksi koje vrednuju bogatstvo starosnog doba i otelotvorenog znanja na sceni i u društvu. Devet osobenih organizacija koje se bave plesom iz osam evropskih zemalja će razvijati i implementirati višestruki transnacionalni projekat koji ocrtava vrednosti otelotvorenog pamćenja kako bi se usprotivio predrasudama o tome šta znači biti star.

Misija projekta se odvija kroz tri glavna cilja: Dance on sa fokusom na sazrevanje, stariji plesači i plesačice kao eksperti izvođenja znanja predlažu model održive umetničke karijere. Pass on stimuliše nove obrazovne i umetničke metode prenošenja nasleđa plesa sa jedne generacije na drugu i javnosti. Dream on će promeniti percepciju starosnih doba kroz inovativne i međugeneracijske formata učešća publike koju čine starije generacije. To se postiže kroz devet aktivnosti: Dance on ansambl će angažovati 6 performera starijih od 40 godina tokom 20 meseci, 4 novih produkcija sa izvanrednim koreografima, 6 koproduciranih Mobilnih dijaloga sa mladim koreografima i starijim plesačima, 80 prezentacija u 12 zemalja, 5 festivala, 11 međugeneracijskih projekte sa starijim građanima sa ciljem jačanja uticaja na zajednicu, 11 događaji koji široko prenose iskustvo i nasleđe plesa, 7 intenzivnih platformi za učenje, izgradnju kapaciteta i razvoj i primenu novog dizajnog softvera za beleženje proširene digitalne dokumentacije u online Toolbox-u.

Snaga ovog ambicioznog projekta proističe iz intenzivne saradnje i širokim spektrom kvaliteta partnera projekta: jedna vodeća domaća plesna organizacija, izvanredana regionalna festivalska dvorana, tri vodeće produkcijske organizacije koje vode umetnici, dve dugogodišnje međunarodna festivala, univerzitet posvećen visokom kvalitetu istraživanja i inovativna agencija za finansiranje kao vođa projekta. Zajedno, oni će osigurati da će Evropa biti vidljiva kao zajednica kojoj je stalo.

www.belgradedancefestival.com