Instant Mix Theater Lab

Instant Mix Theater Lab

12/09/2016

Lider projekta: Association Compagnie l’Instant Meme, FR
Akademija umetnosti u Novom Sadu, RS
Middlesex Univestity Higher Education Corporation, UK
Iznos dodeljenih sredstava: 55,805.92 €

Ovaj projekat predstavlja prekretnicu u razvoju inovativnog dvojezičnog ili višejezičnog oblika pozorišta, gde prevod (sa jezika autora na jezik publike) je deo performansa i izvode ga glumci. Performansi se izvode sa fokusom na istraživanje novih formata i razvoj publike. Glavni ciljevi projekta su:

– osmišljavanje, testiranje i modelovanje različitih prototipa višejezičnog scenarija i izvođenja
– procena potreba publike i odgovor na njih
– praćenje i evaluacija uticaja višejezičnosti na inovativnost, demokratske vrednosti i razvoj publike

Projekat će se razvijati od 25. aprila 2016. do 20. decembra 2017. godine kroz pet aktivnostii pet jezika: Arapski, Engleski, Francuski, Italijanski i Srpski. Aktivnosti će uključivati prevođenje postojećih tekstova, novih tekstova (jedan komad po autoru koji stupa na scenu), kreativno pisanje (utemeljeno na ne-dramskom materijalu koji osmišljava višejezična grupa autora), radionice, probe i pojedinačna javna izvođenja na kraju svake aktivnosti.

Potrebe i odgovori publike biće analizirani nakon svakog izvođenja. Na kraju projekta svi novi tekstovi biće publikovani u dvojezičnim, trojezičnim ili višejezičnim verzijama, i svi prototipovi biće izvođeni zajedno (u potpunosti izvedeni ili u obliku scenskog čitanja ili audio instalacije) u okviru Festivala dvojezičnog teatra u Pariskom regionu.

Partneri na projektu su pozorišna kompanija Saint Cloud iz Francuske i dva univerziteta: Akademija umetnosti u Novom Sadu, Srbija i Middlesex University iz Londona. Univerzitet Taza u Maroku je takođe uključen u projekat kao pridruženi partner. Muricena Teatro će učestvovati u projektu zahvaljujući ranijoj saradnji sa L’instant même.

www.akademija.uns.ac.rs