Dramaturška radionica u okviru projekta Instant Mix Theater Lab

Dramaturška radionica u okviru projekta Instant Mix Theater Lab

28/09/2016

Na poziv Akademije umetnosti u Novom Sadu koja učestvuje u projektu Instant Mix Theater Lab , od 26. do 30. septembra 2016. godine predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija posetili su dramaturšku radionicu kojom je otpočeo ovaj projekat evropske saradnje.

U projektu učestvuju asocijacija L’Instant Même, Francuska (nosilac projekta), Univerzitet Midlseks, Velika Britanija (partner) i Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Srbija (partner). Radionice su zatvorenog tipa i učesnici pripadaju pomenutim institucijama. Učesnici Akademije umetnoti su studenti dramaturgije.

Radionica je zamišljena kao eksperimentalni projekat sa drugačijim pristupom prevodu dramskog teksta na drugi jezik, pri čemu sve što iskustvo prevoda nosi sa sobom postaje deo scenskog spektakla. Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije u okviru programa Kreativna Evropa.

Cilj projekta je razvoj multilingvalizma i interkulturalizma u savremenom društvu i eksperimentalni pristup prevodu dramskog teksta na drugi jezik kao i suočavanje sa jezičkim preprekama u doživljaju teatra, kulturološkim, teritorijalnim i nacionalnim odlikama.

Multilingvalizam postaje moguć na sceni, on je deo spektakla, prevodi se uživo i pred publikom, kontekst globalnog kulturnog stanja je prisutan, društva se razotkrivaju, utisak o raznovrsnosti je živ, demokratičnost nije ideja već prizor i sadržaj, stanje građanske svesti prikazuje se u kontekstu prostora šireg od jedne nacije ili države. Scenski spektakl je bilingvalan, publika prvo prati igru na jeziku koji je izvorni – ideja je da ritam, melodija, karakteristike svakog jezika dopru do gledalaca. Zatim, scena se igra na maternjem jeziku gledalaca uz neposrednu mogućnost upoređenja emotivnog doživljaja.

Predstavnici Deska razgovarali su sa koordinatorima projekta o iskustvu apliciranja na program Kreativna Evropa i daljem planu realizacije projekta. Takođe, i sa studentima učesnicima radionice o značaju koji za njih ima učešće u ovom projektu.