Monthly Archives: October 2016

Izabrani su prvi pobednici Evropske nagrade za mlade talente u arhitekturi

28/10/2016

Evropska nagrada za mlade talente u arhitekturi se pridružuje prestižnim nagradi Evropske unije za savremenu arhitekturu (Mies van der Rohe Award) i specijalnom priznanju za mlade arhitekte.

Sada kada postoji i YTAA nagrada, ovaj trio bijenalnih nagrada fondacije Mies van der Rohe i programa Kreativna Evropa prepoznaje najbolje u evropskoj arhitekturi u svakom stadijumu razvoja karijere pojedinaca u arhitekturi. Kroz prepoznavanje najboljeg diplomskog projekta skorašnjih studenata arhitekture, pejzažne arhitekture i urbanog dizajna, YTAA nagrada će postati važan stepenik napretka za mlade u arhitekturi.

Ovogodišnje finaliste i pobednike možete pogledati na ovde.


U Briselu održana prva Creative Europe Show Case konferencija

28/10/2016

Skoro nakon tri godine implementacije, program Kreativna Evropa donosi svoje prve značajne rezultate. Mnogi značajni projekti se završavaju i to je dobro vreme za prezentaciju onoga što je urađeno i svih dostignuća programa na terenu.

Koordinatori projekata i ljudi koji direktno učestvuju u njima kao učesnici i publika, umetnici i stvaraoci, kao i donosioci odluka sastali su se 27. oktobra u Briselu u okviru Creative Europe Show Case konferencije kako bi razmenili svoja prva iskustva u programu Kreativna Evropa: šta su naučili, šta su bila najznačajnija iskustva i na koje izazove su nailazili, koji uticaj na umetničke karijere ima program Kreativna Evropa, kako sve umetnici i stvaraoci učestvuju u projektu i zašto – ova i mnoga druga pitanja bila su u fokusu programa konferencije.

Diskusija je održana u kontekstu realnih rezultata projekata projekata podržanih programom. Program konferencije je težio ilustraciji kako prioriteti kulturnih politika dobijaju svoj oblik kroz stvaralaštvo, transnacionalna partnerstva i ljude na terenu.

U programu konferencije učetvovali su mnogi evropski profesionalci u kulturi, a među projektima koji su predstavljeni nalazi se i četiri u kojima učestvuju ustanove i organizacije iz Srbije: Heroes we love u kome učestvuje Muzej istorije Jugoslavije, Departures and arrivals u kojem učetvuje Stanica – servis za savremeni ples, European digital art and science network u kojem učestvuje Centar za promociju nauke, i ViSet u kojem učetvuje Kulturanova iz Novog Sada.

Snimak konferencije možete pogledati ovde.


U Briselu održan redovan sastanak Deskova

27/10/2016

U Briselu je 25. i 26. oktobra održan redovni sastanak deskova Kreativna Evropa svih zemalja učesnica programa sa Izvršnom agencijom za edukaciju, kulturu i audiovizuelni sektor Evropske komisije. Redovni, polugodišnji sastanci predstavnika deskova predstavljaju priliku za jačanje evropske saradnje, sumiranje postignutih rezultata i prenošenja iskustava, kao i debatovanje promena i novina u programu.

Ključne teme sastanka odnosile su se na srednjoročnu evaluaciju programa, evaluaciju rezultata novih međusektorskih poziva, novinama nagrade EFFE i redovne pozive kultura potprograma.

Posebno je važno istaći zaključke Izvršne agencije Evropske komisije za edukaciju, kulturu i audiovizuelni sektor na osnovu rada komisije koja je radila na evaluaciji aplikacija pristiglih na konkurs za evropske projekte saradnje 2016, a koji se odnose na slabe tačke pristiglih aplikacija u tom pozivu:

Nepostojanje razvijene strategije projekta navedeno je kao osnovna slabost projekata. Aplikacije ostaju na nivou ciljeva i namera. Namere su relevantne ali veoma slabo objašnjene kako bi uspešno podržale ideju projekta. Takođe, povezanost tema, prioriteta programa i projekta je slaba. Dovoljno je odgovoriti projektom na jednu od tema programa (razvoj publike, transnacionalna mobilnost i kreativne industrije).

Takođe, nerazumevanje koncepta razvoja publike (strategija razvoja publike nije isto što i strategija komunikacije i diseminacije projekta).

Kod dobrog broja aplikacija nema usklađenosti između aplikacionog formulara, narativnog opisa i budžeta projekta, a skromni odgovori u aplikacionom formularu (pogotovu delimični odgovori na potpitanja u formularu) upućuju na nepoznavanje suštine programa i neposvećenost ideji projekta.

Dokumentacija koja se odnosi na partnerstva nema dovoljno informacija ili su one neubedljive.

Posebno je istaknut problem nedovoljne vidljivosti Evropske komisije, Evropske unije i programa Kreativna Evropa kao podrške realizaciji projekta, nedovoljne razlike između „outsomes“ i „outputs“ projekata.

O svim smernicama i zaključcima dogovorenim na ovom sastanku Desk Kreativna Evropa Srbija će obavestiti zainteresovane aplikante i kroz svoje aktivnosti reagovati na iznete komentare i sugestije Evropske komisije.


Javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže

14/10/2016

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže. Rok za dostavljanje projekata je petak 25. novembar 2016. godine u 12 časova.

Ovaj poziv je otvoren po drugi put u okviru trajanja programa Kreativna Evropa i namenjen je podršci mrežama u razvijanju sledećih projekata:

– Aktivnosti putem kojih se zaposlenima u sektoru kulture i kreativnim industrijama obezbeđuje prenos posebnih veština i iskustava, uključujući veštine vezane za digitalne tehnologije;

– Aktivnosti kojima se pruža podsticaj zaposlenima u organizacijama kulture i kreativnim industrijama da učestvuju u projektima međunarodne saradnje i da razvijaju svoje karijere u Evropi i šire. Pored toga značajni su projekti razvoja inovativnih pristupa privlačenja publike, kao i novih modela poslovanja i upravljanja;

– Aktivnosti kojima se obezbeđuje jačanje sektora organizacija u kulturi i kreativnih industrija, kao i umrežavanje čiji je cilj stvaranje novih poslovnih prilika.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri apliciranju, javite nam se tokom pripreme konkursne aplikacije.


Vesti

Novi Sad postao evropska prestonica kulture za 2021. godinu

13/10/2016

Grad Novi Sad biće evropska prestonica kulture 2021. godine, odlučili su članovi Panela nezavisnih stručnjaka Evropske komisije na zasedanju u Briselu. U najužoj konkurenciji za ovu prestižnu titulu, koja se dodeljuje gradovima iz država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pored Novog Sada bio je Herceg Novi, kandidat Crne Gore.

Programski koncept kandidature sastoji se iz četiri oblasti pod zajedničkim nazivom „Za nove mostove“.

Most „Sloboda“ obuhvata kreativne industrije i mlade, dok je most „Nada“posvećen kulturnim kapacitetima i javnim prostorima. Program „Novi most“ akcenat stavlja na kulturno nasleđe i gostoprimstvo, a četvrti most „Duga“ bavi se temama konflikta i migracija.

Inicijativa za proglašenje evropske prestonice kulture koju je otpočela 1985. godine tadašnja ministarka kulture Grčke Melina Merkuri, izrasla je u jedan od najambicioznijih kulturnih projekata u Evropi i postala jedan od najprepoznatljivijih aktivnosti Evropske unije.

Izvorna motivacija za projekat je relevantnija nego ikada i usmerena je ka ostvarivanju prostora za upoznavanje kultura i razmenu među Evropljanima, ostvarivanju interkulturnog dijaloga i zajedničkom negovanju zajedničke istorije i vrednosti. Inicijativa je sada otvorena i za zemlje kandidate za članstvo u EU svake treće godine od 2021.

Novi Sad će biti u fokusu 2021. godine zajedno sa Temišvarom u Rumuniji i gradom u Grčkoj koji će biti izabran među tri grada kandidata (Elefsina, Kalamata i Rodos).
Tibor Navračič, evropski komesar odgovoran za edukaciju, kulturu, mlade i sport je rekao:”Jako sam ponosan što ćemo 2021. godine imati našu prvu prestonicu u zemlji kandidatu za članstvo u EU. Otvaranje ovog prestižnog evropskog programa ka zemljama koje teže punom priključenju EU je način da se približe i ojačaju svoje kulturne veze sa Unijom. Čestitam Novom Sadu!

Siguran sam da će pružiti posetiocima iz celog sveta priliku da istraže grad i njegove kulturne vrednosti, a svakako i kulturne različitosti Evrope i zajedniččkih vrednosti.
Uveren sam da će ova titula doneti Novom Sadu značajne dugoročne kulturne, kao i ekonomske i društvene koristi, kao što smo imali priliku da se uverimo sa prethodnim evropskim prestonicama kulture.”


Vesti

Objavljeni rezultati konkursa za književne prevode 2016

10/10/2016

Objavljeni su rezultati konkursa za književne prevode. Izdavačke kuće iz Srbije svojom posvećenošću i proaktivnošću ostvarile su veliki uspeh i Srbiju postavile na prvo mesto po broju odobrenih projekta na konkursu za književno prevođenje.

Od prijavljenih 19 projekata, 6 je ostvarilo podršku programa Kreativna Evropa, a sledeće na listi uspešnih su Italija sa 31 podnetim i 4 podržana projekta i Bugarska sa 26 podneta i 4 podržana projekta.

Iskrene čestitke IP Sezam Book za projekat „Scenes from Our Hidden Lives“, Propolis Books za projekat „Imaginative play to amazing stories to creative childhood”, Kontrast izdavaštvu za projekat „Three Generations of Writers Who Helped to Shape European Identity“, IP Zavet za projekat „Contemporary European Literature: Kaleidoscopic View 2“, Preduzeću za grafičku i izdavačku delatnost Heliks za projekat „Confluence: the literary quest for common European experience“ i Izdavačkoj kući Treći trg za projekat „Greek Literature from Cyprus in Serbian“.

Ovogodišnji ukupan iznos dodeljenih sredstava izdavačkim kućama iz Srbije na konkursu za književne prevode iznosi 286,992.50€.


Archives