Novi Sad postao evropska prestonica kulture za 2021. godinu

Novi Sad postao evropska prestonica kulture za 2021. godinu

13/10/2016

Grad Novi Sad biće evropska prestonica kulture 2021. godine, odlučili su članovi Panela nezavisnih stručnjaka Evropske komisije na zasedanju u Briselu. U najužoj konkurenciji za ovu prestižnu titulu, koja se dodeljuje gradovima iz država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pored Novog Sada bio je Herceg Novi, kandidat Crne Gore.

Programski koncept kandidature sastoji se iz četiri oblasti pod zajedničkim nazivom „Za nove mostove“.

Most „Sloboda“ obuhvata kreativne industrije i mlade, dok je most „Nada“posvećen kulturnim kapacitetima i javnim prostorima. Program „Novi most“ akcenat stavlja na kulturno nasleđe i gostoprimstvo, a četvrti most „Duga“ bavi se temama konflikta i migracija.

Inicijativa za proglašenje evropske prestonice kulture koju je otpočela 1985. godine tadašnja ministarka kulture Grčke Melina Merkuri, izrasla je u jedan od najambicioznijih kulturnih projekata u Evropi i postala jedan od najprepoznatljivijih aktivnosti Evropske unije.

Izvorna motivacija za projekat je relevantnija nego ikada i usmerena je ka ostvarivanju prostora za upoznavanje kultura i razmenu među Evropljanima, ostvarivanju interkulturnog dijaloga i zajedničkom negovanju zajedničke istorije i vrednosti. Inicijativa je sada otvorena i za zemlje kandidate za članstvo u EU svake treće godine od 2021.

Novi Sad će biti u fokusu 2021. godine zajedno sa Temišvarom u Rumuniji i gradom u Grčkoj koji će biti izabran među tri grada kandidata (Elefsina, Kalamata i Rodos).
Tibor Navračič, evropski komesar odgovoran za edukaciju, kulturu, mlade i sport je rekao:”Jako sam ponosan što ćemo 2021. godine imati našu prvu prestonicu u zemlji kandidatu za članstvo u EU. Otvaranje ovog prestižnog evropskog programa ka zemljama koje teže punom priključenju EU je način da se približe i ojačaju svoje kulturne veze sa Unijom. Čestitam Novom Sadu!

Siguran sam da će pružiti posetiocima iz celog sveta priliku da istraže grad i njegove kulturne vrednosti, a svakako i kulturne različitosti Evrope i zajedniččkih vrednosti.
Uveren sam da će ova titula doneti Novom Sadu značajne dugoročne kulturne, kao i ekonomske i društvene koristi, kao što smo imali priliku da se uverimo sa prethodnim evropskim prestonicama kulture.”