Edukativni program za zaposlene u ustanovama kulture grada Niša u okviru projekta „Zajedno za kulturu po meri mladih“

Edukativni program za zaposlene u ustanovama kulture grada Niša u okviru projekta „Zajedno za kulturu po meri mladih“

24/11/2016

U okviru projekta „Zajedno za kulturu po meri mladih“ održano je pet panel diskusija o mogućnostima za unapređenje rada sa mladom publikom: inovativnim pristupima u radu i evropskim praksama u kulturi, korišćenju novih tehnologija, osmišljavanju novih programa i uspešnoj konmunikaciji ustanova kulture sa mladom publikom.

U okviru prvog dana seminara Milan Đorđević, menadžer projekata Deska govorio je o inovativnim pristupima u radu sa mladom publikom na primeru projekta Tejk Over, podržanom programom Kreativna Evropa. Nakon prezentacije održana je diskusija na temu aktivnog učešća mladih u radu organizacija i ustanova kulture u Nišu. Predstavnici ustanova i organizacija iz Niša govorili su o izazovima sa kojima se susreću u realizaciji programskih aktivnosti, komunikaciji sa mladima i vizijama unapređenja rada.

Menadžer projekata Deska predstavio je mogućnosti koje pruža program Kreativna Evropa i modele rada sa različitim ciljnim grupama koje razvijaju projekti podržani ovim programom. Jedan važnijih rezultata seminara jeste osnaživanje lokalnih ustanova za oprobavanje modela formiranja saveta mladih, po ugledu na projekat Tejk Over i Kolarčevu zadužbinu.

Desk Kreativna Evropa nastoji da pruži podršku inicijativama i lokalnim projektima koji daju podršku radu profesionalcima u kulturi, rade na profesionalizaciji ustanova i organizacija i povećanju participacije novih grupa publike.