Info dan u Užicu: zašto je najvažnija dobra ideja i kako konkurisati?

Info dan u Užicu: zašto je najvažnija dobra ideja i kako konkurisati?

25/11/2016

U saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj i Upravom grada Užica, Kultura desk Kreativna Evropa Srbija organizovao je info dan u Skupštini grada Užica 25. novembra 2016. godine.

Na skupu u Užicu Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija govorio je o programu, u cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti, kao i savetovao zainteresovane o konkursnoj proceduri, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijska sredstva iz ovog programa.

Za uspešno konurisanje na program Kreativna Evropa ključni faktori su dobra ideja projekta i povezanost sa relevantnim partnerima, dok je proces konkurisanja i rukovođenja projektom u značajnoj meri manje zahtevan. Bitan segment predstavljanja programa odnosi se na demistifikaciju predstava o nedostižnosti sredstava iz ppograma EU i složenosti konkursnih procedura.

Ovom razgovoru su prisustvovali predstavnici ustanova i organizacija u kulturi iz grada Užica i okolnih mesta – rukovodioci i zaposleni u muzejima, bibliotekama, galerijama, organizacijama civilnog društva.

Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste davanje doprinosa demetropolizaciji Srbije, zbog čega se deo aktivnosti Deska odvija ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara. Ujedno, ove aktivnosti Deska usmerene su ka jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u oblasti međunarodne saradnje.