Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji

Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji

10/12/2016

Centralni institut za konzervaciju u saradnji sa DARIAH-RS (Digitalna istraživačka infrastruktura za umetnost i humanistiku u Republici Srbiji) i Deskom Kreativna Evropa Srbija objavilo je publikaciju „Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji: iskustva, izazovi i potencijali”.

Prema rečima urednice Mije Stijović, publikacija je namenjena ustanovama zaštite kulturnog nasleđa Srbije i bazira se na postojećem iskustvu digitalne dostupnosti, dajući ujedno smernice u realizaciji aktivnosti digitalne dokumentacije o kulturnom nasleđu. Posebno važan aspekt posvećen je otvaranju i dostupnosti muzejske dokumentacije različitim korisnicima, kao i poboljšanje njene vidljivosti i dostupnosti preko interneta.

Otvoreni pristup (Open Access), kao ključna komponenta savremenog bavljenja digitalizacijom u muzejskoj delatnosti u publikaciji se razmatra kroz iskustva, izazove i potencijale za razvoj digitalizacije kulturnog nasleđa u Srbiji. Takođe, pristup razumevanju ove teme predstavljen je i kroz međunarodna iskustva – primenom ortvorenog pristupa u svetskim muzejima.

Digitalizacija u kulturi jedan je od prioriteta programa Kreativna Evropa. Jačanje kapaciteta ustanova i organizacija u kulturi u pogledu koriščenja digitalnih alata, kao i edukacija profesionalaca u kulturi kroz razmenu veština i znanja u ovoj oblasti, utiču na stvaranje uslova za veću transnacionalnu cirkulaciju kulturnih i kreativnih dela.

Promocija publikacije održaće se 16. decembra, sa početkom u 11 sati, u Svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke, Uzun Mirkova br. 1. Skup organizuju Digitalna istraživačka infrastruktura za umetnost i humanistiku u Republici Srbiji (DARIAH-RS), u saradnji sa Centralnim institutom za konzervaciju i Deskom Kreativna Evropa Srbija.

Na skupu će se govoriti o politici otvorenog pristupa (Open Access) u Holandskom državnom muzeju (Rijksmuseum) iz Amsterdama – „Od otvorenog pristupa ka otvorenim zbirkama“, Saskija Šeltjens iz Rajks muzeja, kao i o softverima za muzejsku dokumentaciju i novim metodama za agregaciju podataka ka Evropani – „Ponovno otkrivanje agregacije“, Sašo Zagorenski iz Slovenije.

Publikaciju „Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji: iskustva, izazovi i potencijali” možete preuzeti ovde.

Program je dostupan na ovom linku: https://drive.google.com/file/d/0B4I8qSqN5LccZXowVzNNYXJYMlU/view?usp=sharing

Teme predavanja i biografije predavača: https://drive.google.com/file/d/0B4I8qSqN5LccMjZ2WS1yđcyRjA/view?usp=sharing