Učešće rukovodioca Deska u seminaru Savremeni pristup u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine

Učešće rukovodioca Deska u seminaru Savremeni pristup u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine

15/12/2016

Centralni institut za konzervaciju u Beogradu, u saradnji sa Institutom za nuklearna istraživanja Vinča, Institutom za fiziku i firmom Neir iz Splita, organizovao je 15. i 16. decembra 2014. godine seminar pod nazivom Savremeni pristup u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine: spoj umetnosti, nauke i tehnologije.

Seminar je kao osnovni cilj imao predstavljanje mogućnosti, ljudskih resursa i opreme za primenu savremene tehnologije i metodologije u zaštiti kulturne baštine umreženih institucija u Srbiji – Instituta za nuklearna istraživanja Vinča (Beograd), Instituta za fiziku (Beograd) i Centralnog instituta za konzervaciju (Beograd), zatim predstavljanje rezultata u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine firme Neir, iz Splita, koja 20. godina uspešno radi na tom polju, i pionir je u regionu u primeni savremene tehnologije i naučnih metoda u konzervaciji i restauraciji.

Takođe, bilo je reči i o predstavljanju perspektiva, mogućnosti i predloga zajedničkog nastupanja na domaćim i evropskim pozivima za projekte koji se tiču konzervacije i restauracije kulturne baštine. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstavio je mogućnosti koje pruža potprogram Kultura Kreativne Evrope u pogledu osnaživanja ove oblasti.