Poziv udruženjima mladih i udruženjima za mlade: tri info dana o EU i drugim međunarodnim fondovima

Poziv udruženjima mladih i udruženjima za mlade: tri info dana o EU i drugim međunarodnim fondovima

24/01/2017

U okviru projekta „Iskorak“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u saradnji sa EU info centrom biće organizovan program čiji je cilj informisanje i edukacija udruženja mladih i udruženja za mlade za ostvarivanje podrške kroz programe Evropske unije i druge međunarodne fondove. Tri informativna dana biće održana:

30. januar 2017. godine u 12 časova, Novi Sad, EU info kutak, Mihajla Pupina 17

31. januar 2017. godine u 12 časova, Beograd, EU info centar, Kralja Milana 7

1. februar 2017. godine u 12h, Niš, EU info kutak, Vožda Karađorđa 5

Program info dana, kroz dve sesije od sat i po vremena, obuhvatiće prezentacije fondova i programa, ali i vreme za postavljanje pitanja u vezi programa i fondova koji će biti predstavljeni: programi EU info centra, program Kreativna Evropa, Erazmus+ program, Evropa za građane i građanke, IPA fondovi i ostali međunarodni fondovi i prilike za finansiranje.

Program info-dana realizovaće predstavnici/ce kancelarija navedenih programa i članovi/ce trenerske baze Krovne organizacije mladih Srbije.

Predstavnici Kultura Deska Srbija govoriće o programu Kreativna Evropa u cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti, kao i savetovati zainteresovane o konkursnoj proceduri, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijska sredstva iz ovog programa.

Za uspešno konurisanje na program Kreativna Evropa ključni faktori su dobra ideja projekta i povezanost sa relevantnim partnerima, dok je proces konkurisanja i rukovođenja projektom u značajnoj meri manje zahtevan. Bitan segment predstavljanja programa odnosi se na demistifikaciju predstava o nedostižnosti sredstava iz ppograma Evropske unije i složenosti konkursnih procedura.

Ciljna grupa na ovom razgovoru su predstavnici ustanova i organizacija u kulturi, rukovodioci i zaposleni u muzejima, bibliotekama, galerijama, organizacijama civilnog društva, koji će biti upoznati sa načinima za uspostavljanje kontakta i informisani o mogućnostima za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Prijava za učešće je obavezna, rok za prijavljivanje je 26. januar 2017. godine do ponoći, a učešće je besplatno.

Prijava se popunjava elektronski na ovom linku.

Svako udruženje može prijaviti najviše dve osobe iz organizacije. Napominjemo da je broj mesta ograničen, a da će prednost imati organizacije koje se ranije prijave. Informacija o tome da li je organizacija obezbedila mesto za svoje članove biće dostupna prijavljenima na e-mejl adresama koje su naznačili u prijavi 27. januara 2017. godine.