Predstavljanje programa Kreativna Evropa u Valjevu

Predstavljanje programa Kreativna Evropa u Valjevu

24/01/2017

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u petak 3. februara 2017. godine u 14 časova u Matičnoj biblioteci „Ljubomir Nenadović“, Vojvode Mišića 35 u Valjevu, organizovaće informativni dan o programu Kreativna Evropa.

Na skupu u Valjevu predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće o programu, u cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti, kao i savetovati zainteresovane o konkursnoj proceduri odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijska sredstva iz ovog programa.

Ciljna grupa na ovom razgovoru su predstavnici ustanova i organizacija u kulturi iz grada Valjeva i okolnih mesta – rukovodioci i zaposleni u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, galerijama i drugim ustanovama i organizacijama civilnog društva, koji će biti upoznati sa načinima za uspostavljanje kontakta i informisani o mogućnostima za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste davanje doprinosa demetropolizaciji Srbije, zbog čega se deo aktivnosti Deska odvija ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara. Ujedno, ove aktivnosti Deska usmerene su ka jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u oblasti međunarodne saradnje.

Program info dana:

14:00 – 15:00 Misija programa Kreativna Evropa

15:00 – 15:15 Pauza

15:15 – 16:00 Bodovanje projekata

16:00 – 16:15 Pauza

16:15 – 17:00 Primeri uspešnih projekata i diskusija