Javni poziv za evaluaciju programa Kreativna Evropa

Javni poziv za evaluaciju programa Kreativna Evropa

27/01/2017

Evropska komisija je pokrenula javne konsultacije o programu Kreativna Evropa kako bi se prikupili komentari i pogledi na ciljeve programa, efektivnost preduzetih mera i efikasnost njihove implementacije, kao i moguće naslednice programa nakon 2020. godine. Poziv je otvoren do 16. aprila 2017. godine.

Kreativna Evropa je glavni program Evropske komisije namenjen podršci sektoru kulture i audiovizuelnom sektoru i traje od 2014-2020. Sastoji se od tri oblasti: potprograma Kultura, potprograma MEDIA, i međusektorskih poziva, i svi su pokriveni istraživanjem.

Konsultacije se mogu obaviti isključivo onlajn preko sajta ICF International koja sprovodi istraživanje za Evropsku Komisiju, a odgovori putem i- mejla neće biti uzimani u obzir.

Formular za konsultacije je dostupan samo na engleskom jeziku, ali se može odgovarati na svim zvaničnim jezicima Evropske unije.

Više informacija možete pogledati na sajtu Evropske komisije.