Monthly Archives: February 2017

Poziv za učešće u istraživanju (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu

24/02/2017

U svrhu zajedničkog definisanja preporuka za razvoj regiona Jugoistočne Evrope u okviru Foruma Kreativna Evropa 2017, Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje sprovođenje istraživanja (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu.

Istraživanje se sprovodi u svim državama regiona sa idejom da se mapiraju i analiziraju podaci o: prisustvu umetnika iz regiona na relevantnim međunarodnim manifestacijama, najznačajniji projekti i inicijative regionalne saradnje, strateška dokumenta i pravni okvir regionalne saradnje, sadržaji turističkih promotivnih kampanja zemalja Jugoistočne Evrope. Istraživanje uključuje i anketiranje profesionalci u kulturi na temu strateških pravaca razvoja regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu.

Najljubaznije vas molimo da kroz odgovor na petnaest pitanja učestvujete u istraživanju čiji rezultati mogu da budu višestruko korisni za strateško planiranje kulturnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope.

Rezultati će biti objavljeni u publikaciji i predstavljeni i diskutovani u okviru regionalne konferencije koju organizuje Desk Kreativna Evropa Srbija, Forum Kreativna Evropa 2017 od 18. do 21. aprila u Beogradu.

Ukoliko želite, bićemo zahvalni da naš upitnik prosledite svojim koleginicama i kolegama.

Pitanja su na engleskom i molili bismo vas da odgovorite na engleskom, ali ukoliko vam to predstavlja poteškoću, možete odgovarati na vešm maternjem jeziku, a mi ćemo prevesti.


Radionica za pisanje projekata u Novom Sadu

20/02/2017

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Novosadskim sajmom i Fondacijom Novi Sad 2021 organizovaće radionicu za apliciranje na konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje, 8. i 9. marta 2017. godine u Kongresnom centru Novosadskog sajma, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad. Program radionice se odvija u vreme 23. međunarodnog salona knjiga i 22. međunarodne izložbe umetnosti Art Ekspo.

Radionica je najpre posvećena onim ustanovama i organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurse programa Kreativna Evropa, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu i obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Program je koncipiran tako da odgovara na sva važna pitanja u vezi sa konkurisanjem: koji konkursi postoje i kome su namenjeni; koji su prioriteti programa i kako u skladu s njima osmisliti projekat; kako i gde pronaći partnere; koji projekti su dobili podršku i zašto?

Prijava na radionicu treba da sadrži sledeće informacije:

  1. Ime i prezime;
  2. Ime ustanove ili organizacije koju predstavljate;
  3. Kratak opis projektne ideje sa kojom biste potencijalno konkursali na program Kreativna Evropa u narednim pozivima (Ovaj segment prijave nije obavezan. Kako će se u drugom delu programa radionice razgovarati o idejama za konkurisanje, molimo vas da predstavite bar najznačajniji projekat koje razvijate u okviru vaše ustanove ili organizacije)

Prijavu možete poslati na mejl adresu kreativna.evropa.radionice@gmail.com najkasnije do petka, 3. marta 2017. godine.

Program radionice možete pogledati ovde.

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u Kongresnom centru Novosadskog sajma!


Otvoren konkurs Evropske platforme

02/02/2017

U okviru potprograma Kultura, programa Kreativna Evropa, 1. februara 2017. godine otvoren je konkurs za evropske platforme.

Evropske platforme podrazumevaju razvoj:

– mobilnosti i vidljivosti stvaralaca i umetnika, posebno onih na početku karijere i bez značajnog međunarodnog iskustva;

– aktivnosti s evropskom dimenzijom, koje promovišu autentične evropske vrednosti, posebno koje olakšavaju pristup nenacionalnom evropskim delima, i to putem međunarodnih turneja, događaja, izložbi, festivala itd;

– strategija komunikacije i brendiranja, , uključujući , gde je to moguće , stvaranje evropske etikete kvaliteta (ili drugog odgovarajućeg priznanja kvaliteta) radi identifikacije i promocije članova platforme koji su pokazali veliku posvećenost radu i visoko kvalitetne rezultate koji se tiču specifičnih ciljeva platforme i opštih ciljeva programa Kreativna Evropa, doprinoseći razvoju publike kroz ekstenzivnu upotrebu informacija, komunikacionih tehnologija i inovativnih pristupa.

Uslove konkursa i uputstva za apliciranje možete pogledati ovde.

Rok za podnošenje prijava na konkurs za evropske platforme je 6. april 2017. godine.


Archives