Izdavačka kuća Heliks: Spajanje: književna potraga za zajedničkim evropskim iskustvom

Izdavačka kuća Heliks: Spajanje: književna potraga za zajedničkim evropskim iskustvom

09/03/2017

Iznos dodeljenih sredstava: 58,221.32€

Projekat „Spajanje: književna potraga za zajedničkim evropskim iskustvom“ obuhvata prevod i promociju devet savremenih evropskih naslova napisanih na devet jezika (rumunski, češki, poljski, portugalski, švedski, engleski, francuski, nemački i španski).

Izbor knjiga odražava izobilje književnih tendencija, jezičku i stilsku raznovrsnost savremene evropske književnosti. Prevlađuje pitanje identiteta razmotreno kroz prizmu lične ili kolektivne istorije ili kroz fokusiranje na sumornu sadašnjost ili svetlu budućnost.

Iako univerzalni u svom obraćanju, ovi naslovi su snažno lokalno obojeni: to je evidentno u jeziku, autentičnosti likova, ali i u poetskim vibracijama i tananim, atmosferičnim odblescima tmurnog gradskog okruženja. Osećanje teskobnosti kojih su likovi svesni ili se sugeriše na posredan način, prožima sva dela, i jasna ili potisnuta želja za oslobođenjem pogonska je sila za kreativnu originalnost u formi, počev od klasične narativne strukture, preko priča lišenih interpunkcije do dnevničke i mozaičke naracije.

U promociji projekta Heliks će sarađivati sa prevodiocima, piscima (planirana gostovanja), relevantnim institucijama kao što su kulturni centri i biblioteke i medijima, sa snažnim osloncem na digitalne i online platforme.

Projekat obuhvata sledeće romane: Einmal muss ich über weiches Gras gelaufen sein (Carolina Schutti), The Spinning Heart (Donal Ryan), Magik (Magdalena Parys), Índice Médio de Felicidade (David Machado), Le dernier gardien d’Ellis Island (Gaëlle Josse), Brorsan är mätt (Mirja Unge), Viitorul începe luni (Ioana Pârvulescu), Intemperie (Jesús Carrasco) i Peníze od Hitlera (Radka Denemarková).

www.heliks.rs