Izdavačka kuća Treći Trg: Grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku

Izdavačka kuća Treći Trg: Grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku

09/03/2017

Iznos dodeljenih sredstava: 54,904.43€

Treći Trg je osmislio, i u saradnji sa Istraživačkim centrom za neohelenske studije Petrondas Kiparskog univerziteta, započela realizaciju prevodilačkog projekta Grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku. U okviru ovog projekta predviđeno je prevođenje knjiga deset istaknutih savremenih kiparskih autora i autorki koji stvaraju na grčkom jeziku – različitih generacija i u različitim književnim žanrovima. Ono što ih sve povezuje jeste srodnost tema ovih knjiga – svaka od njih je jedna umetnička vizija trauma i posledica koje su političke prilike iz novije istorije Kipra ostavile na Kiprane i njihovu kulturu. U okviru toga realizuju se različiti motivi kao što su: otuđenost, samoća, doživljaj Drugog, tradicija, imigracija i drugi važni problemi savremenog sveta.

Ovaj izdavački i prevodilački poduhvat, značajan pre svega za promovisanje književnosti na grčkom jeziku u Srbiji, realizuje se u okviru veoma bitnog projekta Kreativna Evropa (2014-2020), u kategoriji književnih prevoda. U izuzetno velikoj konkurenciji, naš projekat jedan je od onih koji su dobili podršku, a Treći Trg, sa preko 120 objavljenih, od čega preko 70 prevedenih knjiga sa 20 svetskih jezika, prepoznat je kao pravi partner za ovakav projekat.

U naredne dve godine prevođenjem odabranih dela na srpski jezik baviće se studenti postdiplomskih master i doktorskih studija sa Katedre za vizantijske i neohelenske studije: Tamara Nosonjin, Aleksandra Milanović, Zorka Šljivančanin i Saša Đorđević, pod mentorstvom profesora Pandelisa Vuturisa i Marinosa Purguris.

Prevedena dela biće promovisana u Srbiji na književnim festivalima, sajmovima knjiga i javnim predstavljanjima. U promotivnim aktivnostima učestvovaće pisci i prevodioci, a posebna pažnja ovim knjigama biće posvećena na predstojećim Beogradskim festivalima poezije i knjige „Trgni se! Poezija!“

www.trecitrg.org.rs