Društveno inkluzivni književni pogon

Društveno inkluzivni književni pogon

10/05/2017

Lider projekta: UC Limburg, Belgija

Arhus javne biblioteke, Danska

Arhus univerzitet (Aarhus Universitet), Danska

Asocijacija Krokodil, Srbija

Opština Madalena do Piko (Camara Municipal da Madalena do Pico), Portugalija

Kulturni park (Cultuurhuis de Warande), Belgija

Fondacija Uxío Novoneyra, Španija

Društvo Szepirok (Szepirok Tarsasaga), Mađarska

Projekat Društveno inkluzivni književni pogon čini evropsku književnost dostupnom svima, naročito grupama publike koje nemaju kontakt sa književnošću. Kroz participativni rad uključene su različite grupe građana: izbeglice, bolnički pacijenti, mladi, zatvorenici, srednjoškolci i populacija trećeg doba. Sve aktivnosti su organizovane u njihovom dnevnom okruženju i tokom njih će biti kreirane situacije gde svako može preuzeti ulogu pisca ili pripovedača. Tokom svakog događaja biće prisutan i (strani) pisac.

Priče književnih zajednica biće objavljivane na digitalnoj platformi – svako će moći da podeli narativ u različitoj formi (tekst, slika, zvuk…). Priče sa ove platforme mogu dalje poslužiti za inspiraciju u stvaranju novih priča i organizovanje novih književnih događaja. Ključna ciljna grupa su predavači: socijalni radnici, profesionalci u kulturi i nastavnici. Tokom rada na projektu rukovodiće se razvijenim participativnim modelima za književne događaje koji će olakšati uključivanje nove publike, do koje je inače teško doći.

Tim projekta je pogodan za ostvarivanje ovog cilja, jer pokriva različite struke: književnost (biblioteke, književnici), stručnjaci za participaciju (UCLL), iskustvo u interdisciplinarnom radu (UCLL, Aarhus univerzitet, kulturni centri), politike (PICO). Njihova saradnja garantuje uspešnu realizaciju na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. U Belgiji, Danskoj, Mađarskoj, Srbiji, Portugaliji i Španiji će sarađiti na osvajanju nove publike, a u ostalim zemljama Evrope delovaće putem internet platforme. Kako dolaze iz različitih sektora, rezultate projekta će deliti s različitim mrežama organizacija, inspirišući ih za primenu participativnog metoda kojim se vode u projektu.