Čitanje Balkana

Čitanje Balkana

10/05/2017

Lider projekta: Zavod za izdavaštvo i umetničku delatnost Goga, Slovenija

Asocijacija Krokodil, Srbija

Društvo za izdavaštvo, promet i usluge Goten grupa, Makedonija

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000,00 €

Evropski projekat saradnje Čitanje Balkana (Jug i Istok dopiru do Zapada – digitalna platforma za promociju pisaca u post-konfliktnim društvima) nastoji da poveže različite partnere u polju promocije i diseminacije književnih dela. Cilj je da se steknu novi kapaciteti koji vode novim radnim mestima i uspostavljanju agenata za jugoistočnu, istočnu i južnu Evropu, kao i osnaži transnacionalna mobilnost kroz mrežu književnih rezidencijalnih programa.

Književni agent će biti odabran i treniran u skladu sa projektom, a njegova ili njena dugoročna misija će podrazumevati osnivanje nove književne agencije koja će se baviti pravima prevoda za književnost pisanu na manje korišćenim jezicima. Na zajedničkoj digitalnoj platformi, koja će biti još jedan rezultat projekta, agenti će promovisati jugoistočnu Evropu kao region izuzetnog književnog stvaralaštva.

Projekat će tako jačati kapacitete evropskog juga i istoka, i osnažiti najbolje književne glasove ovih regiona i olakšati njihov prevod na velike evropske jezike. Projekat je takođe usmeren i ka profesionalizaciji rada književnika i internacionalizaciji njihovih karijera kroz povećanje vidljivosti i transnacionalnu mobilnost. Poseban fokus će biti usmeren ka piscima koji kroz teme svog rada upozoravaju na opasnost od nacionalizma i netolerancije. Kroz mrežu rezidencijalnih programa i nastupa na festivalima, projekat će ponuditi platformu za pisce koji dolaze iz različitih (post)konfliktnih regiona Evrope kako bi podelili i razmenili s publikom lične poglede na posledice ova dva fenomena.

U vremenu porasta desnog populizma i neofašističkih pokreta širom Evrope, partneri na projektu veruju da književni glasovi posebno jugoistočne Evrope moraju dobiti svoj prostor u kriznim regionima Evrope, poput Kipra i Ukrajine, i biti dostupni na vodećim evropskim jezicima.