Katehizis: pozorište kao događaj: gledalac kao istraživač

Katehizis: pozorište kao događaj: gledalac kao istraživač

10/05/2017

Lider projekta: Udruženje Nick Millett,Francuska
Pozorišni atelje Jean Vilar, Belgija
Elapse, Francuska
Fondacija Centar za zastupanje grašanskih interesa, Bosna i Hercegovina
Hartefakt Fondacija, Srbija
Univerzitet u Utrehtu, Holandija
Iznos dodeljenih sredstava: 197.721,13 €

Projekat Katehizis istražuje dve strategije za razvoj pozorišne publike: uspostavljanje novog oblika participativnog izvođačkog događaja, koji je kroz relevantne teme i intenzivni program više usmeren na angažovanje publike, i obraćanje novoj profesionalnoj publici kroz oblik fundamentalnog socijalnog istraživanja. Katehizis će proširiti angažman publike u istraživačku zajednicu, omogućavajući gledaocu da učestvuje kao društveni istraživač i kreativni saradnik.

Projekat će izgraditi i testirati prototip primene ovog pozorišno-istraživačkog aparata. Katehizis 1: istina na sudu će osnažiti publiku da istražuje temu istine i njene dimenzije, posebno kako se ona odnosi prema trenutnim tehnološkim promenama, demokratičnosti medija i institucija pravde.

Konceptualni okvir događaja biće “mise en situation” publike kao sudija i porote u tribunalu budućnosti gde će tehnologija igrati centralnu ulogu u utvrđivanju krivice optuženih. Ponašanje svih učesnika u događaju biće zabeleženo, analizirano i javno izloženo. Tri naredne radionice će koristiti tehnike kreativne facilitacije kako bi dublje pronikle u predmet i produkovale kolektivni kreativni izraz.

Katehizis će biti podeljen u šest faza (istraživanje, dizajn, razvoj publike/ komunikacija, izgradnja, trka, reportaža) koje će uključivati saradnju multidisciplinarnih i međusektorskih timova u nizu rezidencijalnih programa širom Evrope i testiranje prototipa događaja na dve lokacije. Svaki rezidencijalni program sadržaće i radionicu sa zainteresovanim građanima u duhu Otvorene inovacije. Partnerstvo obuhvata Evropu od severozapada do jugoistoka, gde je interkulturna razmena katalizator kreativnosti i potpora socijalnom uticaju, relevantnosti i dosegu projekta. Kao ishod, rezultati projekta imaće komparativnu vrednost i vrednost koncepta će biti dokazana transnacionalno, demonstrirajući današnju potrebu za suštinskom kompetencijom pozorišta u ekspertizama ponašanja.