Granica povreda: smejati se strahu u lice

Granica povreda: smejati se strahu u lice

10/05/2017

Lider projekta: TILLT AB, Švedska
Kreativna industrija Košice, Slovačka
Kuća humora i satire, Bugarska
Fondacija Keunstwurk, Holandija
Simbiozis, Grčka
Centar za mirovne studije, Hrvatska
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Srbija
Iznos dodeljenih sredstava: 480.453,00 €

Projekat uključuje umetnike iz Evrope i bliskog istoka u istraživanju pitanja migracije i društvene kohezije u savremenoj Evropi, kroz medij humora i smeha kao mehanizme intekulturne socijalizacije i izgradnje kolektivnog indentiteta. Partneri koji dolaze iz sedam evropskih gradova: Geteburga, Beograda, Leuvardena, Gabrova/ Plovdiva, Košica, Zagreba, Soluna i pet bliskoistočnih pridruženih partnera iz: Bejruta, Istanbula, Ramalaha, Sirije, Jordana/ Tandem Šaml, uz podršku partnera članova Mreže smešnih gradova (Leicester Comedy Festival/UK) zajedno će razvijati ovaj projekat.

Migranti i „kriza“ su ključne političke teme projekta, oličene u kontrastu vrednosti Zapada i onih koji dolaze iz regiona bliskog istoka i severa Afrike; migranti koji drže ogledalo okrenuto ka Evropi, zahtevajući diskusiju evropskih i susedskih zajednica o tome šta je Evropa, šta bi trebalo da bude, i kako sami definišemo sebe i svoja dela. U 2017. biće oformljena Evropska mreža za transnacionalnu saradnju, razmenu znanja i estetskih principa humora i interkulturni dijalog. Dok će tokom 2018. godine biti organizovani transnacionalni umetnički rezidencijalni programi sa lokalnim, evropskim i bliskoistočnim umetnicima koji koriste humor u svom radu, a u okviru njih biće organizovani participativni programi sa migrantima pristiglim u Evropu uz drugih krajeva sveta i evropskim stanovništvom sa ciljem zajedničkog stvaranja umetničkih dela.

Kreatori i umetnička dela koja budu nastala kružiće tokom 2019. godine transnacionalnom turom priključenoj međunarodnim umetničkim događajima, festivalima komedije i sl.- ponavljajući participativne prakse i prakse interkulturnog dijaloga u svakoj zemlji. Umetnička dela, performansi i stečena znanja biće dekonstruisani kako bi se prilagodili novim izazovima Evrope, a model će biti promovisan putem konferencija i publikacija. Redefinisanjem Evrope, novi i stari stanovnici Evrope uključeni su u proces razvoja kroz snagu zajednice koja ne vidi isključene kao pretnju, već razlike vidi kao zajedničke vrednosti evropske zajednice. Dvoje ljudi dok se smeju istoj šali, uvereni su da dele zajedničke humane vrednosti.