MAPE – Mapiranje i arhiviranje javnih prostora

MAPE – Mapiranje i arhiviranje javnih prostora

10/05/2017

Lider projekta: Kulturno umetničko društvo Mota muzej tranzitornih umetnosti, Slovenija
Kulturna fondacija Artos Idrima, Kipar
Kuća humora i satire, Bugarska
Tačka komunikacije, Srbija
T-O Zelena Evropa, Češka
W24 program, Austrija
Iznos dodeljenih sredstava: 195.000,18 €

Projekat MAPE – Mapiranje i arhiviranje javnih prostora želi da identifikuje, mapira i arhivira javne prostore, arhitekturu i spomenike koji su deo našeg kulturnog nasleđa, ali još uvek nisu prepoznati kao takvi. Kroz usmenu istoriju, kreativne digitalne alate i aktivno učešće publike projekat razvija metodologiju redefinisanja uloge javnih prostora i nastoji da preispita spomenike kao mesta koja nose značajnu simboličku moć za stanovnike, direktne korisnike tih javnih prostora. Kulturno nasleđe će kroz projekat biti prezentovano na kreativan način, kroz izgradnju geo-lokacijske participativne internet platforme i mobilne aplikacije, koja će informisati javnost o značaju kulturnog nasleđa i omogućiti korisnicima da učestvuju u kreiranju sadržaja.

Osnova platforme je arhiva bazirana na mapama, istorijskim, umetničkim i arhitektonskim podacima i fotografijama lokacija, koje svedoče o istoriji i trenutnom stanju. Izabrane lokacije biće prikazane i kroz dokumentarne snimke, intervjue sa zajednicom, snimke virtuelne stvarnosti lokacije i dr. Kroz digitalizaciju kulturnog nasleđa i participativne metode projekat nastoji da demokratizuje proces očuvanja kulturnog nasleđa i radi na razvoju publike kroz njihovo uključivanje u projekat. MAPE promovišu i transnacionalnu mobilnost kroz mobilnost istraživača koji posećuju lokacije, mobilnost umetnika koji učestvuju u rezidencijalnim programima i razvijaju „site-specific“ intervencije i mobilnost kreativnih tehnologa upućenih u razvijanje digitalnih alata i treninga za njihovo korišćenje.Sva postignuća projekta biće predstavljena na simpozijumu i promovisana putem različitih mreža.

Kroz istraživanje, sakupljanje, mapiranje i arhiviranje zaboravljenog, oronulog i na druge načine zapostavljenih vrednosti arhitekture, spomenika i javnih prostora, nastojaće da značajno doprinesu održavanju i oživljavanju evropskog nasleđa. Kroz ponovno korišćenje, prenamenu i revitalizaciju javnih prostora i spomenika, MAPE povezuju tačke koje nedostaju i doprinose izgradnji mozaika evropskog sećanja i identiteta.