Teatar mladih

Teatar mladih

10/05/2017

Lider projekta: Pionirski dom – Centar za kulturu mladih, Slovenija
Dečiji kulturni centar Beograd, Srbija
Kulturni centar Elckie, Poljska
Komična opera za decu, Rumunija
Iznos dodeljenih sredstava: 200.000,00 €

Cilj projekta Teatar mladih usmeren je ka trendu male i opadajuće popularnosti pozorišta među publikom, posebno među mladima, kroz korišćenje potencijala pozorišta improvizacije u izgradnji publike.

Projekat nastoji da to postigne kroz razvoj inovativnog umetničko-edukativnog programa razvoja publike u oblasti pozorišta i širu primenu metoda u pet zemalja učesnica među profesionalcima u oblasti izvođačkih umetnosti, pedagozima (školama) tokom procesa uspostavljanja internacionalne mreže pozorišta mladih, usmerenog na dečiji improvizacijski teatar i razvoj mlade publike u oblasti izvođačkih umetnosti.

Projekat je fokusiran na zemlje južne i istočne Evrope (Slovenija, Srbija, Makedonija, Poljska, Rumunija, Hrvatska i Slovačka) koje se kako pokazuje Eurobarometar nalaze „u riziku“ opadanja interesovanja publike za pozorišne programe. Pridruženi partneri na projektu su Kreativna laboratorija za savremeno pozorište Krila iz Hrvatske i Pozorište Talija iz Slovačke.

Zajednički rad pet partnera na projektu i dva pridružena partnera iz sedam Evropskih zemalja doprineće: uspostavljanju prve grupe instruktora Improvizacionog teatra (20 profesionalaca), organizovanju trninga za 75 pozorišnih profesionalaca i 150 pedagoga u pet zemalja koji će direktno biti uključeni u pozorišnu produkciju sa oko 1000 dece, u 125 izvođačkih komada, od kojih će 25 najuspešnijih biti prezentovana publici tokom 5 dana i 4 prezentacije novih modela razvoja publike targetiranoj publici na 3 konferencije međunarodnog pozorišta.