Young@Opera

Young@Opera

10/05/2017

Lider projekta: Fondacija Operosa, Bugarska
Herceg Fest, Crna Gora
Opština Herceg Novi, Crna Gora
Zadužbina Ilije M. Kolarca, Srbija
Iznos dodeljenih sredstava: 198.500,00 €

Projekat Young@Opera okuplja preko 50 talentovanih mladih umetnika iz svih zemalja Evrope i šire kroz preko 30 performansa žive opere i ulične performanse u 14 gradova u Crnoj Gori, Srbiji i Bugarskoj. Četiri ambiciozna partnera zajedno sa šest pridruženih partnera kreirali su dvodelni dinamičan ciklus opere sa dvanaest uspešnih umetničkih direktora i mentora različitih nacionalnosti. Projekat traje 26 meseci i ima za cilj osvajanje mlade publike kroz prvi ciklus u okviru koga će se predstaviti barokna klasična opera na savremen i „kul“ način i kroz drugi ciklus tokom koga će predstaviti sasvim novu operu mladih autora savremenog pogleda i jasnih referenci na prvi ciklus.

Sve će kreirati i izvoditi mladi umetnici iz celog sveta i na taj način približiti operu mladoj publici. Partnerske organizacije i pridružene organizacije zajedno će raditi na odabiru učesnika projekta na osnovu svog dosadašnjeg rada sa mladima, sa namerom uključivanja novih mladih stvaralaca.

Glavne aktivnosti projekta biće medijski propraćene od vodećih televizijskih stanica i putem društvenih mreža i prenosa uživo kako bi se istaklo iskustvo učesnika projekta i razbila slika o ovoj umetničkoj formi, često shvaćenoj teškom, komplikovanom i zastarelom.