Saradnja sa Deskom Kreativna Evropa Grčka

Saradnja sa Deskom Kreativna Evropa Grčka

18/05/2017

Desk Kreativna Evropa Grčka i Direktorat za međunarodne i evropske odnose Ministarstva kulture i sporta Grčke u saradnji sa Filmskim centrom Grčke organizovali su 18. maja u Atini info dan posvećen programu Kreativna Evropa i digitalizaciji u kulturi.

Tokom info dana pored osnovnih informacija o programu – misije i prioriteta programa, posebna pažnja je posvećena digitalizaciji i uprotrebi digitalnih alata u kulturnim programima kroz predstavljanje uspešnih projekata i prezentacije eksperata u toj oblasti.

Deo programa bio je usmeren ka uspostavljanju novih partnerstava organizacija iz Grčke, pa su predstavnici deskova Kipra, Španije i Srbije govorili o kulturnim scenama zemalja koje predstavljaju. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstavio je potencijale domaće kulturne scene i publikaciju razvoj publike u Srbiji, dok su u neformalnom delu programa predstavljene i organizacije iz Srbije koje tragaju za partnerima iz Grčke.

Nakon Foruma Kreativna Evropa 2017 u Beogradu, ovaj susret predstavlja nastavak saradnje deskova Grčke i Srbije sa idejom da u narednim godinama saradnja postane intenzivnija i da se broj zajedničkih projekata ustanova i organizacija dve zemlje uveća.