Kreativna Evropa u Aranđelovcu

Kreativna Evropa u Aranđelovcu

12/06/2017

U okviru projekta „EUTEKA – EU u vašoj bibilioteci u Narodnoj biblioteci „Sveti Sava“ u Aranđelovcu održana je tribina pod nazivom „Podrška EU projektima iz oblasti kulture“ na kojoj je predstavljen program Evropske komisije za podršku sektorima za kulturu i medije Kreativna Evropa. O ovom programu govorila je Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura Deska Srbija.

Predstavnicima ustanova kulture, organizacija koje se bave kulturom iz Aranđelovca predstavljene su mogućnosti za finansiranje projekata kroz program Kreativna Evropa koji u Srbiji implementira Desk Kreativna Evropa.

Projekti koji žele da dobiju podršku programa Kreativna Evropa moraju da pokrivaju bar jedan od tri prioriteta ovog programa: razvoj publike, transnacionalnu mobilnost ili da podržavaju razvoj kreativnih industrija. Pojedinci, ustanove i organizacije koje se bave kulturom iz Srbije, a koje žele da apliciraju za sredstva kod programa Kreativna Evropa za realizaciju svojih projekata, moraju da pronađu i partnere iz minimum još dve zemlje od kojih jedna mora da bude članica Evropske unije. Vrednost projekata je do 200 000 evra.

Kreativna Evropa svake godine ima konkurse na kojima i pojedinci i organizacije mogu da učestvuju kandidujući svoje programe u oblastima kao što su: evropske platforme, evropske mreže, evropski projekti saradnje i prevodi književnh dela. Nina Mihaljinac je istakla da Desk Kreativna Evropa Srbija svima koji žele da apliciraju za sredstva iz ovog programa pruža podršku kod razrade projekta, kao i kod popunjavanja aplikacije za dobijanje sredstava. Ona je objasnila da Desk Kreativna Evropa Srbija redovno organizuje radionice za sve zainteresovane i najavila sledeću takvu radionicu koja je zakazana za prvu polovinu avgusta u Tršiću.

Na konkursima u sektoru evropske saradnje iz Srbije je do sada učestvovalo četrdesetak organizacija iz više gradova. Među njima su podjednakoi ustanove kulture i organizacije civilnog društva koje se bave temama iz oblasti kulture. Srbija je, inače, prošle godine zauzela prvo mesto na konkursu Kreativne Evrope za književne prevode.

Govoreći o nekim od primera dobre prakse iz Srbije Mihaljinac je istakla primer Muzikološkog instituta SANU koji je ostvario uspešnu saradnju sa Univerzitetom Oksford i realizovao projekat u okviru kojeg su razvijeni potpuno novi instrumenti bazirani na principima kvantne fizike. Još jedan od uspešnih primera iz Srbije je i učešće Zadužbine Ilije M. Kolarca u projektu Take over u okviru kojeg je u ovoj ustanovi kulture uvedeno novo savetodavno telo pod nazivom Odbor mladih koje je pomoglo da se program ove ustanove inovira i približi novim generacijama publike.

Učesnici tribine su sa velkom pažnjom slušali izlaganje predstavnice Deska Kreativna Evropa i u razgovoru koji je usledio nakon prezentacije izneli neke od svojih ideja za projekte koji bi možda mogli da dobiju podršku od programa Kreativna Evropa. Tako su se na tribini u Aranđelovcu čule i ideje za projekte koji bi mogli da pokriju teme kao što su vinski obredi i pesme iz Srbije, ili inovacije u istraživanju prošlosti aranđelovačkog kraja. Na tribini im je upućen poziv da svoje ideje uobliče i da učestvuju na sledećoj radionici Deska Kreativna Evropa u avgustu u Tršiću gde bi te svoje ideje mogli da pretoče u prave projekte.

Narodna biblioteka „Sveti Sava“ u Aranđelovcu jedna je od 48 članica EUTEKA mreže biblioteka širom Srbije koje sarađuju sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji kako bi građanima Srbije približili Evropsku uniju i proces pristupanja Srbije EU.